Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider natt

Er du på jakt etter en nattstilling? Vi har nå fått ledig en stilling  på vår korttid demens avdeling. . 

Stillingen er som sagt tilknyttet vår korttid demens avdeling, avdeling 3. Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene har en demensdiagnose eller er under utredning for demens og har behov for et tidsavgrenset opphold. Oppholdet er normalt 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det. Opptrening, utredning, kartlegging og tilrettelegging i forhold til endret eller nedsatt kognitiv kapasitet er noen av avdelingens viktige oppgaver. 


Haugåstunet sykehjem er Stavanger kommunes eneste rene korttidsykehjem. Vi har 70 enerom med egne bad fordelt på 3 avdelinger.  Vi har også et dagsenter og eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og jobber kontinuerlig med gode pasientforløp blant annet gjennom stort fokus på gode tverrfaglige tavlemøter i tillegg til ABCDE, NEWS2. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må være autorisert helsefagarbeider og registrert med HPR-nr. hos SAK. Du må også kunne legge frem gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Vi legger vekt på gode fagkunnskaper inkludert god observasjonskompetanse
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
 • Helsefagarbeidere med videreutdanning er også velkommen til å søke.
 • Om du har kjennskap til journalsystemet CosDoc  er det en fordel
 • Det er også ønskelig at du har bestått medikamenthåndteringskurs godkjent i Stavanger kommune

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø og ser viktigheten av å holde deg faglig oppdatert. Du må like å ha en variert og aktiv arbeidshverdag og kunne tåle at noen netter er hektiske. Du må ha evnen til å bevare roen og finne de gode løsningene. Evne til å prioritere er også viktige nøkkelord. Like viktig er evnen til å samarbeide og ha god kommunikasjon med kolleger, pasienter og pårørende.

Vi tilbyr:

 • Stillingskode 707602 Helsefagarbeider natt, årslønn 415 300,- til 487 300,- etter ansiennitet + 5 000,- i lokalt tillegg for nattstilling
 • Stillingskode 771902 Helsefagarbeider m/videreutdanning, årslønn 437 300,- til 508 400,- etter ansiennitet + 5 000,- i lokalt tillegg for nattstilling
 • Mulighet for større stilling med tilleggsansettelse i vår interne vikarpool
 • En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet
 • HjemJobbHjem ordning
 • Godt faglig miljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger