Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Offentlig forvaltning

Alderspsykiatrisk seksjon på Kalens har en døgnavdeling med 10 senger og en poliklinikk. Døgnavdelingen består av et tverrfaglig behandlingsteam med spesialister, spesialergoterapeut, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Nær alle med relevant videreutdannelse.

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes ved at de opptrer for første gang etter fylte 65 år, og at det foreligger en nær sammenheng mellom opptreden av psykiatrisk og somatisk sykdom, eller mellom psykiatrisk sykdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener. Noen unntak fra dette som allikevel ofte følges opp fra alderspsykiatri er demenssykdommer som kan oppstå i yngre alder, som Alzheimers sykdom med tidlig debut eller frontotemporallappsdemens. Pasienter med demens må vanligvis ha atferdsproblemer eller en psykisk lidelse som for eksempel angst eller depresjon som tilleggssymptomatikk for å få et tilbud innen alderspsykiatrien. 

Målgruppen er:
- Personer med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter fylte 65 år
- Personer med demens og atferdsproblemer/psykiatriske symptomer, som ikke kan løses i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder
- Personer med en uavklart demensdiagnose og omsorgsnivå etter utredning i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder
- Personer med mistanke om demens som allerede har en psykiatrisk diagnose, som ikke kan løses i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder

Hovedmål for utredning og behandling:
- Diagnostisk avklaring
- Kartlegge og vurdere funksjonsnivå/omsorgsbehov
- Medikamentell vurdering
- Utrede miljøterapeutiske tiltak
- Igangsette behandling
- Forslag til videre tiltak 

Arbeidsoppgaver:

 • Primær og sekundæransvar for pasienter
 • Observasjoner, elektronisk dokumentasjon, diverse tester, miljøarbeid, pårørende, fastleger og kommunale hjelpeapparat
 • Veilederansvar for helsefagarbeiderlærlinger
 • bistå andre seksjoner ved akutte oppståtte situasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Helsefagarbeiderutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Erfaring med mennesker med psykiske lidelser
 • Erfaring med å være veileder for helsefagarbeiderlærlinger
 • Gode datakunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Godt stabilt humør
 • Sterkt engasjement for faget
 • Personlighet egnethet blir vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Opplæring
 • Høy faglighet
 • God mulighet for faglig utvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.