Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3369443
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid nattevakt 60.80% fast stilling
Oppfølgingsboliger psykisk helse

 

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og
mestring. Oppfølgingsboligene psykisk helse er en av avdelingene i enheten. Vi er på jakt etter en engasjert
helsefagarbeider som ønsker å arbeide med personer med alvorlig psykisk lidelse.

60.80 % fast nattstilling
Stillingen har arbeid hver 3. helg

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Oppfølgingsboliger psykisk helse gir tjenester til hjemmeboende alvorlig psykisk syke personer. Pasientene bor i egne leiligheter i to borettslag som er lokalisert i samme område. En av boligene inneholder 7 leiligheter og er base for personale. Denne er døgnbemannet. Det ytes også tjenester til brukere i de øvrige 15 leilighetene i området. Personalet er fordelt med gjennomsnittlig 3-4 personer på dag og to personer på kveld. 1 person på natt. Det gis helhetlige vedtaksbaserte tjenester som består av helsetjenester og praktisk bistand til dagliglivets gjøremål etter helse- og omsorgstjenesteloven. (Lov om helsetjenester i kommunen.)

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Utføre faste tilsynsrunder hos beboerne
 • Skape trygghet ved tilstedeværelse
 • Ivareta de helsemessige utfordringene beboerne måtte ha
 • Praktiske oppgaver
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Gerica

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Helsefaglig utdannelse på videregående nivå
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid på fagskole nivå
 • Erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelser er en fordel
 • Erfaring med bruk av Gerica

 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeidsevner
 • Må takle krevende pasientsituasjoner
 • Må inneha trygghet til å takle alene arbeid
 • Være tålmodig og motiverende
 • Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Lønn i henhold til lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet