Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider med ønske om å jobbe på et korttidssykehjem?

Hei! Vi har ledig spennende helsefagarbeider stillinger!

Kunne du tenke deg å bli en del av vårt flotte fagmiljø? Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Ganske store er vi med våre 70 korttidssenger fordelt på 3 avdelinger. Vi har også et dagsenter og er så heldige at vi har vårt eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og har den siste tiden blant annet jobbet mye med forebygging og behandling av underernæring ABCDE, NEWS2 og gode tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!

Det er stor turnover på pasientene så vi har daglig inn/utskrivning. Våre pasienter har sammensatte hjelpebehov som krever gode observasjoner og målrettede tiltak. Du vil finne en stor variasjon i diagnoser og mange forskjellige arbeidsoppgaver.   

 

VÅRE 3 AVDELINGER ER:


Avdeling 1: Ordinær korttid med 27 plasser
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten Oppholdet er normalt ca. 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det. Opptrening, utredning og kartlegging er viktige nøkkelord. Det er store variasjoner i diagnoser og arbeidsoppgaver. Avdelingen består av 27 nyrenoverte enerom med egne bad.

Avdeling 2: Etterbehandlingsavdeling med 27 plasser
Vår etterbehandlingsavdeling kan sammenlignes med en sykehusavdeling. Her får vi kun utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og målet er korte opphold før de enten reiser hjem eller videre i kommunehelsetjenesten. Det er stor turnover på pasientene så her er daglige inn/ utskrivninger. Det er også her store variasjoner i diagnoser og arbeidsoppgaver. Denne avdelingen er også nyrenovert med 27 enerom og egne bad.

Avdeling 3: Korttid demens med 16 plasser
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene har en demensdiagnose eller er under utredning for demens og har behov for et tidsavgrenset opphold. Oppholdet er normalt 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det. Opptrening, utredning, kartlegging og tilrettelegging i forhold til endret eller nedsatt kognitiv kapasitet er noen av avdelingens viktige oppgaver. 

 

Vi håper du vil bli vår nye kollega!

Arbeidsoppgaver:

Som helsefagarbeider vil du møte pasienter med ulike behov som eksempelvis opptrening og utredning. Du vil jobbe tverrfaglig med instanser som blant annet SUS, fysio/ ergo og Helse og velferdskontor.  Som helsefagarbeider har du ansvar for å observere og dokumentere pasientenes tilstand og i samarbeid med annet fagpersonell iverksette og følge opp nødvendige tiltak.  Du følger rutiner/prosedyrer som er i tråd med de retningslinjer som er gjeldende til enhver tid. Du må kunne jobbe etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp".


Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen rehabilitering eller geriatri.  
 • Du må være offentlig godkjent helsefagarbeider og registrert med HPR- nr hos SAK.
 • Du må kunne legge frem gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling, vil bli behandlet. Gjelder ikke om du har et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
 • Om du har kjennskap til journalsystemet CosDoc er det en fordel.
 • Det er ønskelig at du har bestått medikamenthåndteringskurs godkjent i Stavanger kommune.

NB Vi tar aktuelle kandidater fortløpende inn til intervju

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø. Du må like å ha en variert og aktiv arbeidshverdag og kunne tåle at noen dager blir hektiske. Du må ha evnen til å bevare roen og finne de gode løsningene. Evne til å prioritere og delegere er også viktige nøkkelord. Like viktig er evnen til å samarbeide og ha god kommunikasjon med kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende.

Det forventes at du bidrar positivt med gode holdninger inn i personalgruppen. Dette for å kunne ha et godt arbeidsmiljø med fokus på godt samarbeid og samhold.
 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  - En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet! 

  - Gode  pensjons- og forsikringsordninger

  - Stillingsstørrelse  fra 76% -100% i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg 

  - Faglig og personlig utvikling

  - Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer

  - Gratis parkering

  - Stillingskode 707603 Helsefagarbeider  årslønn 363 700 - 446 000 etter ansiennitet

  - Stillingskode 771900 Helsefagarbeider med videreutdanning, årslønn 386 000 - 467 100 etter ansiennitet