Detaljer


Helsefagarbeider i Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester, avd. hjemmesykepleien Eiganes.

Hjemmesykepleien ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger flere dyktige og selvstendige medarbeidere på laget. Vi holder til i nye og flotte lokaler i Byfjordparken 15.
Hjemmesykepleien gir tjenester til hjemmeboende som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre dagliglivets aktiviteter. Hverdagsmestring er et viktig mål som avtales i samarbeid med bruker.  Vi jobber med mennesker med ulik alder, diagnoser og sosial bakgrunn, derfor er det viktig med god dialog med bruker og pårørende.
Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov.
Vi dokumenterer i elektronisk journalsystem, som heter Cosdoc.
Avdelingene er store med mange brukere, derfor bør du kunne jobbe strukturert og ryddig. Vi er på jakt etter deg som ønsker å arbeide med hjemmeboende brukere, bidra til godt samarbeidsklima med kollegaer og sikre brukerne kontinuitet og kvalitet i tjenestene slik at de kan bo best mulig hjemme.
I hjemmesykepleien er ingen dager like, dette krever at vi som tjenesteutøvere må være allsidige og fleksible.

Arbeidsoppgaver
 • Omsorg, stell og pleie i brukers hjem.
 • Oppgave løsning i tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker og pårørende.
 • Dokumentasjon i elektronisk journalsystem, Cosdoc.
 • Primær og sekundær kontakt ansvar. 
 • Bidra positivt til å tenke ut nye måter å jobbe på, for eksempel velferdsteknologi.
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Tidligere erfaring fra hjemmesykepleien vektlegges.
 • Fordel med erfaring fra arbeid med personer med kognitiv svikt.
 • Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.
 • Sertifikat klasse B
Personlige egenskaper
 • Jobber selvstendig og arbeidsbevisst.
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert.
 • Arbeider praktisk og strukturert.
 • Liker å omgås mennesker og er motivert til å yte god omsorg og pleie.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med fokus på fagutvikling og et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø, samt dyktige kollegaer med forskjellige videreutdanninger.
 • Gode forsikringsordninger og pensjonsordninger.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Stillingskode: 707603 Helsefagarbeider årslønn 350 800 -430 000 etter ansenitet
 • I tillegg kommer kvelds og helgetillegg.
 • Kommunen har egne retningslinjer for stipend til etter- og videreutdanning for de som har vært ansatt i minst 2 år.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.