• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086068
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helsefagarbeider i Bo, aktivitet og avlastning

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon for Bo, aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg Kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av  funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge.

Kort om stillingen

Til vår avdeling i Peckelsgate 4 og Myngata søker vi en helsefagarbeider til fast 66 % stilling. Stillingen er  i todelt turnus og for tiden 3. hver helg med langvakter.

Innhold i stillingen 

Vi søker nå medarbeider med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med sammensatte bistandsbehov knyttet til utviklingshemning, ulike funksjonshemninger og tilleggsvansker. I dette arbeidet er  det sentralt med trygge rammer og forutsigbarhet. Som helsefagarbeider skal du legge til rette for ,og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med annet personalet. Arbeidet innebærer nært samarbeid  med pårørende, fagpersoner og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Vi tilbyr 

 • Fokus på personalutvikling gjennom, opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser 
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • Arbeidsmiljø med faglige ambisjoner

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider.

Krav og ønsker til deg

Det legges særlig vekt på personlig egnethet og relevant abreidserfaring.

Ellers ønsker vi at du:

 • kan jobbe selvstendig og i team
 • er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å jobbe med mennesker
 • er positiv, kreativ og løsningsorientert og åpen for endringer
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • har kunnskap og erfaring med Helse og omsorgstjenestelovens kap 9.
 • behersker IKT som arbeidsverktøy
 • har gode norsk kunnskaper bå de skriftlige og muntlig.

Annet 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad 

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086068
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse