Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider i 100% stilling søkes til Tastarustå 1 etg, Bo og Aktivitet Nord

Er du en faglig engasjert helsefagarbeider, med stor interesse for menneskene rundt deg?  Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

Tastarustå bofellesskap 1. etg. er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor 8 beboere i alder 18 til 36 år. Vi har også ansvar for oppfølging av en beboer som bor i en satelittleilighet. Beboerne har ulike hjelpebehov og trenger tett oppfølging. Vårt mål er at Tastarustå bofellesskap skal være et godt sted for alle – beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse. I personalgruppen vil vi ha kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som gir beboerne tjenester av god kvalitet.
Vi søker nå etter en helsefagarbeider i full stilling på Tastarustå bofellesskap 1. etg.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet.
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag.
 • Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i CosDoc: observasjoner og avvik
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.
 • Bidra til at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger.
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god forsvarlig måte og at tjenestene som gis inneholder høy etisk standard.
 • Miljøarbeid, ta i bruk PAS som rammeverk.
 • Primærkontaktarbeidsoppgaver.
 • Holde deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og teams.
 • Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak, samt videreformidle viktig informasjon videre på en god måte. 
 • Adm. medisiner etter fullmakt, her også akuttmedisinering ved epileptiske anfall
 • Utføre stell og pleie. 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som helsefagarbeider. 
 • Det er en fordel at du har erfaring fra lignende arbeid og med brukere som har mic-key.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg skriftlig og muntlig
 • Arbeidsspråket i stavanger kommune er norsk. Vi ønsker fortrinnsvis deg som har språkferdigheter tilsvarende B2 - som er minstekrav. Gjelder ikke søkere med et annet skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi søker deg som vil være med å gjøre det «lille ekstra» for våre beboere.
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.
 • Vi vil gjerne ha deg med på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra ved å bidrar aktivt og oppmuntre andre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig også ovenfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye robuste løsninger og ny kunnskap.
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse.
 • Du tar ansvar, motiverer og inspirerer slik at vi sammen når målene våre.
 • Du er tålmodig slik at vi sammen kan tenke helhetlig og langsiktig.  
 • Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet
  Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.
  Varierende og innholdsrik arbeidshverdag
 • Engasjerte kolleger med sort hjerte for beboerne
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler
 • Fag og kompetanseutvikling
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
 • Lønn: 707603 helsefagarbeider årslønn 363 700 – 446 000