Ledig stilling

Røros kommune

Helsefagarbeider/Hjemmehjelp hjemmebaserte tjenester

Kort om stillingen

Vi har ledig et 80 % vikariat som helsefagarbeider/hjemmehjelp i turnus med arbeid tredje hver helg. Vikariatets varighet er i perioden 01.09.22 - 01.09.23. 

Om oss

Hjemmebaserte tjenester er en av 13 virksomheter i Røros kommune. Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av disse avdelingene. Hjemmebaserte tjenester har til sammen 56 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling for å tilpasse seg brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, har et godt fagmiljø og et tett samarbeid med øvrige virksomheter.

Kvalifikasjoner
 • fagbrev som helsefagarbeider
 • ønskelig med arbeidserfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Gerica og Gat
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste
 • ansvar for utdeling av legemidler etter delegasjon
 • selvstendig ansvar for dokumentasjon
 • praktisk bistand – rengjøring, matombringing og hverdagsmestring 
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • fleksibel og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner
 • ansvarsbevisst
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 150822

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Elisabeth Tamnes mob 40610130  Elisabet.tamnes@roros.kommune.no  eller  virksomhetsleder Nina Leer Harborg tlf. 72419521, epost: nina.leer.harborg@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. 

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.