Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider / hjelpepleier / sykepleierstudent

Offentlig forvaltning

Helsefagarbeider/hjelpepleier eller sykepleierstudenter til døgnområde 10 - kreftsykdommer

Følgende stillinger er ledig:

2 x18 % fast stilling ledig fra 1. november 2022

Vi på kreftavdelingen leter etter deg, som har en spesiell interesse for pasienter med kreft og blodsykdommer og som ønsker å være med på å utvikle vår spennende avdeling videre. Ønsker du faglig utvikling, er engasjert og har gode samarbeidsevner? Ta kontakt med oss da vel!

Det er en rask utvikling innenfor det onkologiske og hematologiske fagfeltet,  noe som innebærer stadig nye og spennende utfordringer for våre medarbeidere.

Avdelingen består av 3 sengetun, henholdsvis et onkologisk, et palliativt og et hematologisk tun. Det er en bred og spennende pasientgruppe, med mange ulike problemstillinger. Vi har pasienter som behandles for blant annet nøytropen feber, infeksjoner og sepsis, vi har fokus på symptomlindring  og terminal pleie. Vi har tett samarbeid med Senter for Lindrende behandling, som bistår med avansert palliativ pleie. 

Hos oss vil du få en variert og utfordrende arbeidshverdag, med et trivelig arbeidsmiljø og engasjerte kolleger som tar vare på hverandre.

Vi ønsker at du som er sykepleiestudent på 3. året får muligheten til å videreutvikle deg etter jul slik at du er mer rustet til å starte som sykepleier etter eksamen. Vi tildeler en sykepleierveileder som følger deg opp og da får du muligheten til å få et vikariat som sykepleier fra du er ferdig og frem til januar 2024.

Med bakgrunn i pågående pandemi og krav til forsvarlig pasientbehandling må den som tilbys utlyst stilling i avdeling for kreft og blodsykdommer fremvise vaksinasjonsattest for covid-19 i henholdt til myndighetens retningslinjer. Vaksinasjonsattest må fremvises i intervju.
  

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver knyttet til pleie av pasienter med kreft- og blodsykdommer
 • Blodprøvetaking
 • Elektronisk dokumentasjon 
 • Delegerte sykepleieroppgaver i henhold til seksjonens retningslinjer 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier eller I et utdanningsforløp som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Faglig engasjement og interesse for kreft- og blodsykdommer 
 • Erfaring fra kreft- og blodsykdommer vektlegges  

Personlige egenskaper:

 • Personlig og faglig trygghet
 • Liker utfordringer, kan jobbe fleksibelt og i et høyt tempo
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i sitt arbeid
 • Har god kommunikasjonsevner og liker tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsmiljø i et høyteknologisk sykehus
 • Godt læringsmiljø
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.