Detaljer

 • Bedrift
  Nordre Land kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  DOKKA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  DOKKA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372034
 • Se her for andre jobber fra Nordre Land kommune

Helsefagarbeider/hjelpepleier - INTERN

Fakta om stillingen:

Hjemmetjenester ved Rudsgata bofellesskap 6-8 har ledig fast 88,26% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. 
Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter og med arbeid hver 3. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.
 • Gi helsehjelp.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere. Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
 • Gi praktisk bistand ved å veilede/motivere tjenestemottakere.
 • Utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner, dags og ukesplaner og eventuelle tvangsvedtak.
 • Gi pleie og omsorg til brukere av Miljøarbeidertjenesten, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtak.
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring.
 • Følge tjenestemottakere ut på aktiviteter og dagtilbud.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert fagarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innenfor fagbehov i Kompetanseplanen.
 • Arbeidserfaring med mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Ønskelig med kunnskap om tegnspråk
 • Ønskelig med erfaring av utarbeidelse og oppfølging av tvangsvedtak
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie  
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig. 

  Ønskede egenskaper:

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere.
 • Du er faglig interessert og engasjert for å tilegne deg ny kunnskap, og deler ny kunnskap med dine kollegaer.
 • Du er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team og bidrar med å gjøre hverandre gode.
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte.
 • Du er flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer.

For stillingen gjelder:

 • Internt utlyste stillinger kan søkes av alle fast ansatte, lærlinger med mindre enn 3 måneder igjen av lærlingetiden, samt midlertidig ansatte som er tilsatt etter offentlig stillingsutlysning og har vært i stillingen i minst 3 måneder.
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.
 • Må ha førerkort og kan disponere bil i tjenesten hvis behov. 

 

Søknad sendes:

Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad på vår hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/