Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 75% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv.  Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler.

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye lokaler på Labo. Hjemmetjenesten er organisert i 3 team med felles natt tjeneste. Hvert team har egen leder og pasientkoordinator som tilrettelegger for god pasientflyt i arbeidshverdagen. Det er gratis parkering for ansatte og tilgjengelige tjenestebiler, som står i parkeringsgarasje. Det er også tilgang til kantine.

Fakta om stillingen: 

Vi søker helsefagarbeider/ hjelpepleier i fast stilling til vår hjemmetjeneste avdeling. Stillingen er på dag/aften, med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgavene består av stell, pleie og praktisk hjelp i hjemmet til innbyggere i Østre Toten.

Som ansatt hos oss vil du bli del av et faglig nettverk med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med bred og god kompetanse. Du vil få støtte og veileding slik at du kan føle deg trygg på de oppgavene du skal yte som representant for Østre Toten kommune. Dersom andre stillingsstørrelser blir ledig gjennom ansettelsesprosessen vil det bli benyttet av samme søkermassen for rekruttering.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helsehjelp og praktisk bistand i brukernes eget hjem, etter gjeldende vedtak, faglig kompetanse og etiske retningslinjer.
 • Observere brukere og kunne oppdage endringer i helsetilstanden.
 • Utdeling av medikamenter hos brukere, etter godkjent medisineksamen for helsefagarbeidere/assistenter.
 • Dokumentasjon i pasientjournal.
 • Deltagelse i fagutvikling, oppdatering av tilaksplaner og veiledning av elever og lærlinger.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisajon som helsefagarbeider/hjelpepleier.
 • Politiattest.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelige krav:

 • Relevante videreutdanninger. 
 • Erfaring fra hjemmetjenester og lignende.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som er selvstendig, med gode samarbeidsevner, som tar initiativ og finner kreative løsninger.
 • Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere, pårørende og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer.
 • Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, er positiv og bidrar til en god tilbakemeldingskultur.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.