Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Ønsker du nye utfordringer og verdens beste kollegaer?

Vi har ledig 2 x 100 % vikariat for helsefagarbeider/hjelpepleier.

Medisinsk sengepost Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) er en aktiv generell indremedisinsk sengepost som behandler pasienter innenfor  ulike fagfelt som lunge, gastro, infeksjon, hjerte, lindrende, slag og geriatri. 

Hos oss får du en bred kompetanse og god erfaring. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i sykehuset som for eksempel kirurgisk sengepost, intensiv, medisinsk poliklinikk og akuttmottak.

Sørlandet sykehus jobber med å delegere ulike oppgaver fra sykepleier til helsefagarbeider. Disse vil man få god opplæring i. Man må da være villing til å ta på seg de delegerte oppgavene i avdelingen. 

Avdelingen har p.t. arbeid i turnus med dag og kveldsvakter samt arbeid p.t. hver 3. helg. Det må påregnes å arbeide 2 ekstra helger pr. år.

Dersom intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stillingsstørrelse.

Tiltredelse snarest. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester
på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile
befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Relevant erfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv og engasjert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel  
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med flotte kollegaer
 • God opplæring
 • Mulighet for faglig utvikling/kurs
 • Fagdager i turnus
 • Hospiteringsordninger
 • Vi har pt. flexiturnus