Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/ hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) består av Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF). Avdelingen har aktivitet på Lund/Kongsgård. Rehabiliteringsenheten (ESR) tilbyr døgnbasert spesialisert rehabilitering i hovedsak til pasienter som har fått hjerneskade, slag, benamputasjon, multitraume. Enheten har 22 senger, samt polikliniske pasienter.

Ved Enhet for spesialisert rehabilitering har vi ledig 100% fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier fra september 2024. Tilredelse ønskelig september 2024 evt. etter avtale.

Arbeid p.t. turnusarbeid dag/aftenvakter og 3. hver helg. Man må påregne arbeid 2 ekstra helger per år.

Dersom intern ansettelse vil andre stillinger kunne bli ledig.

Nye søkere må fremlegge politiattest.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier med erfaring fra spesialisert rehabilitering

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • God teamarbeider men også ha evne til å jobbe selvstendig
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Positiv  
 • Må kunne trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Opplæring tilpasset tidligere erfaringer
 • Internundervisning/fagdager
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • P.t. kalenderplan - turnus