Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3143844
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 54 % fast natt Haugtun oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Haugtun omsorgssenter.  Avdelingen er en døgnbemannet omsorgsbolig.  Dette er en boform hvor de som flytter inn skal bo livet ut og ivaretas med tjenester fra hjemmetjenesten.
Personalet yter bistand til 21 beboere, fordelt på 20 leiligheter.
Avdelingen består totalt av 14,3 årsverk, inkludert egne nattevakter.  Personalgruppa består av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter.  Beboergruppens alderssamensetning er fra 100 til 60 år.  Beboerne har varierende behov for tjenester og bistand. Tjenester gis ut fra den enkeltes bistandsbehov.  Det er organisert fellesskaps løsninger for beboerne, blan annet felles måltider. 
Avdelingens personale yter praktisk bistand og helsehjelp hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Hjemmetjenesten har et tett og god samarbeide med andre yrkesgrupper i kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

Stillingskode: 4049/7076

Stillingen har kun nattevakter med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi helsehjelp ut fra brukers vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt
 • Ivaretakelse av brukeren rettigheter i samarbeid med bruker, pårørende og andre gjennom primærkontakt arbeid
 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov
 • Ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet for øvrig
 • Bidra til et inkluderende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Stillingen har kun nattevakter i turnus

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier
 • Sertifikat i klasse B
 • Du har gode holdninger til brukerne og ser verdien av utvikling velferdsteknologi
 • Du må kunne jobbe selvstendig 
 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert - engasjer og tar initiativ til forbedringsprosesser og utvikling innen tjenesten
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig språkkompetanse
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gericia er en fordel
 • Ønskelig med erfaring innen hjemmetjeneste
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Krav om godkjent politiattest 

 Vi kan tilby:

 • Et fysisk godt utformet arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Nødvendig opplæring
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.