Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider / Hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Overvåkningen søker etter helsefagarbeidere/hjelpepleiere med interesse og engasjement for akutt kritisk syke pasienter.

Seksjon overvåkningen er en del av intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes. Overvåkningen består av 10 senger og behandler og ivaretar pasienter med svikt i vitale organer.  Pasientene mottar organstøttende behandling, blant annet i form av Non-invasiv ventilasjon. Seksjonen deltar i akutt temporær pacemakerteam og MIG-team (mobil intensivgruppe). Overvåkningen drifter også en operasjonsforberedende enhet SDI (Samme Dags Innleggelse) på dagtid fra mandag til fredag. Seksjonen kan tilby varierte og utfordrende oppgaver, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Overvåkningen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som støtter hverandre og arbeider målrettet med forskning og kvalitetsarbeid.

Stillingene er midlertidige med mulighet til forlengelse. Stillingsandel 75 - 90 %. For tiden forespeilet arbeid på dag og kveld, nattevakter kan forekomme. Helgerullering med arbeid hver 3. helg. 

Søknadene vil bli lest og vurdert fortløpende, og ansettelser kan skje før søknadsfrist utløper.

Vi ser frem til å høre fra deg!

   

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Minimum 2 års erfaring fra sykehus av nyere dato
 • Erfaring fra liknende enhet er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og initiativrik
 • Ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Lærevillig, tar utfordringer
 • Teamorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, trives med en hektisk og variert arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Intern opplæring
 • Fagdager i turnus
 • Et fagorientert og utviklende arbeidsmiljø i et høyteknologisk sykehus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.