Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 52,23 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger og heldøgns bemannede omsorgsboliger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester. 

Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. Avdeling 3AB er en korttidsavdeling med en rehabiliteringsenhet og en lindrende enhet. Virksomheten består av 6 plasser for spesialisert rehabilitering og 6 plasser for lindrende behandling. Enheten tilbyr høy ekspertise fra et tverrfaglig team av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Enheten har et godt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på stell og pleie, rehabilitering, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, pårørendearbeid, legemiddelhåndtering, hverdagsmestring, tilrettelegging og livskvalitet. Oppgavene er i henhold til stillingsbeskrivelse som helsefagarbeider/hjelpepleier.

 Oppgavene består blant annet av følgende:
 • Sekundærkontakt for en eller flere pasienter i samarbeid med øvrige ansatte
 • Ivaretagelse av pasienters behov og rettigheter i tverrfaglig samarbeid med pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Pleie og omsorgsoppgaver
 • Prøvetaking
 • Følge opp oppgaver i henhold til pasientforløp
 • Oppdatere og følge opp oppgaver via pasienttavler
 • Etterfølge prosedyrer i henhold til. pasientsikkerhet
 • Tilstrebe godt samarbeid med pasienter og pårørende
 • Ansvar for møteledelse og deltagelse
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Veiledning/opplæring av ansatte, elever og studenter
 • Bidra til videreføring av godt arbeidsmiljø
 • Søke råd/bistand og veiledning når det er behov
 • Ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet
 • Holde seg faglig oppdatert 
  Kvalifikasjoner:
 • Fagbrev som helsefagarbeider eller autorisasjon som hjelpepleier.
 • Ønskelig med videreutdanning innen rehabilitering
 • Det er en forutsetning for interesse og engasjement for fagfeltet rehabilitering, samt ønskelig med praksis og erfaring innen fagfeltet.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.
 • Det er også en forutsetning med svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk, samt dataferdigheter.
 • Interesse for og gjerne erfaring med velferdsteknologi.
 • Det er krav om godkjent politiattest. 
Personlige egenskaper: 
 • Utover det ønsker vi oss en empatisk og hyggelig kollega med gode holdninger til arbeidslivet. Gjerne en kollega som kan ta initiativ, være proaktiv, tenke langsiktig, være ryddig og strukturert, kunne jobbe selvstendig, men også være en god samarbeidspartner.  
Vi kan tilby:
 • Fast stilling i 52,23% fra 01.08.2024.
 • Todelt turnus. 35,5 t, arbeid hver 2. helg. i en 12 ukers turnus, med kompensasjonstillegg for økt helge belastning.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø hvor vi har fokus på fag og et ønske om å gi gode tjenester.
 • Du vil bli tatt godt imot og vil få en grundig opplæring i enhetens rutiner, oppgaver og fagsystemer.
 • Tilsettingsvilkår i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.