Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Medisinsk sengepost 3, er en del av sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus og består av 14 indremedisinske senger. Sengeposten vår har en egen enhet for slag og geriatri, og en egen enhet for hjertepasienter. Siden vi er et lokalsykehus er det i tillegg en god variasjon av pasienter med sykdom knyttet til f.eks lunge, infeksjon, nyresykdom og diabetes.
Tilhørende slag/geriatrienheten er et tverrfaglig team bestående av overlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, og logoped ved behov. Å se hvordan andre yrkesgrupper jobber er med på å øke egen kompetanse og bidrar til en god oppfølging av en spennende pasientgruppe. Slag/geriatripasientene har ofte sammensatte problemstillinger som stiller krav til personalet i form av overvåking, rehabilitering, mobilisering og helhetlig kartlegging av pasienten.
Hjerteenheten startet opp høsten 2021 og er tilknyttet engasjerte leger, sykepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter som følger opp pasientene og videreutvikler enheten.
 Ved ansettelse hos oss vil du få en hovedtilhørighet på en av enhetene, men vi jobber for at alle skal kunne bidra og føle seg trygge på tvers av sengeposten.
Vi har en variert, og spennende arbeidshverdag med pasienten i fokus. Her er det godt samarbeid på tvers av profesjoner, der kunnskap og erfaringer styrkes sammen. Et lærerikt miljø, med fokus på fag og pasientsikkerhet.
Her vil du oppleve stor personlig og faglig utvikling i et svært inkluderende og godt arbeidsmiljø.

Vi har ledig: 75% vikariat som helsefagarbeider/hjelpepleier - ledig fra november 22 tom november 2023

Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledige. 

Arbeidsoppgaver:

Som helsefagarbeider på medisin 3 er man delaktig i nesten alle aspekter av pasientbehandlingen, fra å dekke grunnleggende behov, delta i tverrfaglige møter, selvstendig dokumentasjon og planlegging av utreise. Per dags dato er det 2-delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
2 års erfaring som hjelpepleier/helsefagarbeider.
Erfaring fra sykehus er et pluss 

Personlige egenskaper:

Er samarbeidsvillig og fleksibel og liker tempo i arbeidsdagen
Er opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
Er opptatt av å se løsninger og deler sin kunnskap med andre                                                                                                                                                                                                Har gode grunnleggende datakunnskaper og evne og lyst til å utvikle disse.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  

Du ønsker å bidra med å videreutvikle helsefagarbeiderens rolle i sykehus, og ta ansvar for oppfølging av lærlinger i helsefagarbeiderfaget.

Vi ser etter en ny medarbeider som tør å ta selvstendig ansvar i arbeidshverdagen, som vil være med å utvikle seg selv og kollegaer faglig.

Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr:

En pleietjeneste og et sykehus i utvikling
Innføringskurs og god opplæring for nyansatte
En god og trygg læringsarena
Et bredt spekter av diagnoser, undersøkelser og behandling, med særskilt fokus på fagfeltene slag, geriatri og hjerte/karsykdom
Godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og yrkesgrupper
Et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling og å hjelpe hverandre
Fagdager inkludert i turnus
2-delt turnus, med arbeid hver 3 helg.
Fokus på kontinuitet i pasientoppfølgingen
Jevnlige sosiale sammenkomster utenfor arbeidstid  og et godt sosialt arbeidsmiljø      

  •