Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Er du helsefagarbeider eller hjelpepleier og har lyst på en spennende og faglig utfordrende jobb på Hallingdal sjukestugu? Da har du muligheten nå!

Somatisk avdeling (somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling) på Hallingdal sjukestugu er en avdeling i stadig utvikling med nye spennende prosjekter på gang og med et stort spenn av arbeidsoppgaver.

Vi er en gjeng med 8 hjelpepleiere/helsefagarbeidere, 30 sykepleiere/spesialsykepleiere, 3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og 3 leger, men vi trenger flere kollegaer for å ivareta alle oppgaver vi har ansvar for.
I avdelingen har vi i dag 8 faste hjelpepleiere med lang erfaring og kompetanse i avdelingen. Hjelpepleiere/helsefagarbeidere har selvstendige arbeidsoppgaver og jobber tett sammen med de andre faggruppene i avdelingen - sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og leger. 

Somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole, dialyse og annen dagbehandling lokalisert i eller i tilknytning til avdelingen. Dagtilbudet på HSS er i stadig utvikling og nytt spennende tilbud er under planlegging. Kreftpoliklinikk, dialyse og hjerteskole/dagbehandling har egne sykepleiere i avdelingen med opplæring innenfor de  ulike fagområdene.

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere ansatt i avdelingen har inneliggende pasienter som hovedarbeidsområde, og det er mange utviklingsmuligheter og flere spennende fagfelt å jobbe med.

I avdelingen har vi 10 plasser i spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale plasser. Over 50% av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp, den andre halvparten er overførte pasienter fra ulike sykehus. Vi har pasienter med ulike medisinske, kirurgiske og ortopediske tilstander, og vi har kommunale plasser med blant annet rehabilitering og palliasjon.

Avdelingen har en unik og spennende organisering som gir et godt helhetlig tilbud til pasientene og en spennende og utfordrende hverdag for våre ansatte.

Avdelingen ligger i flotte lokaler i nytt Helsetun i Ål sentrum.

Er du helsefagarbeider, hjelpepleier eller spesialhjelpepleier som synes dette høres spennende ut så vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Som helsefagarbeider/hjelpepleier i avdelingen blir du en del av et stort team med sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 • Helsefagarbeidere/hjelpepleiere i avdelingen jobber tredelt turnus med arbeid 3. hver helg som utgangspunkt. Vi starter i august 2022 med kalenderplan som gir mulighet for en individuelt tilpasset turnus. I tillegg har vi et prøveprosjekt med frivillig arbeid med 12,5 timers vakter på helg for å få færre arbeidshelger i løpet av året. 
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier skal fortrinnsvis jobbe i sengeavdelingen med inneliggende pasienter. 
 • Vi jobber etter primærsykepleiemodellen på HSS og helsefagarbeider/hjelpepleier utfører stell, pleie og behandling av pasienter i tett samarbeid med sykepleier.
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier er aktivt deltagende på tverrfaglige møter, og følger opp behandlingen av pasientene.
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten er en sentral del av jobben

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som helsefagarbeider/ autorisasjon som hjelpepleier og helst bred erfaring fra arbeid i sengepost.
 • Gjerne videreutdanning, men ingen forutsetning for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en positiv, engasjert og motivert kollega
 • Du må være fleksibel, strukturert og tåle høyt arbeidstempo og arbeidspress i perioder
 • Du må kunne jobbe selvstendig og være trygg i faget.
 • Du må i tillegg ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team der det er nødvendig.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsdager
 • Kalenderplan med mulighet for individuelt tilpassa turnus.
 • Mulighet til frivillig utprøving av 12,5 timers vakt på helg og dermed færre arbeidshelger i løpet av året
 • Gode muligheter for fagutvikling  - blant annet fagdager i turnus, deltakelse i ressursgrupper i avdelingen og mulighet for deltakelse på eksterne kurs.
 • Mulighet for videreutdanning
 • Velferdsordning
 • Gode pensjonsordninger