Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig en fast 100 % stilling i 3-delt turnus fra og med 01.08.2022 eller etter avtale.

Nevrologisk sengepost land og region, Rikshospitalet har 20 senger hvorav 5 intermediærsenger i egen overvåkningsenhet. Sengeposten er en generell nevrologisk avdeling med høy kompetanse innen alle felter av nevrologien. Sengeposten er inndelt i en bevegelsesenhet, regional cerebrovaskulær enhet og generell nevrologi. Det er en faglig spennende avdeling med stor variasjon i diagnoser og arbeidsoppgaver. Avdelingen behandler blant annet pasienter som får utført trombektomi etter hjerneslag fra hele Helse Sør-Øst. Vi har også økende antall pasienter med bevegelsesforstyrrelser som får operert DBS og hvor hele pasientforløpet skjer på nevrologisk avdeling.

Vi vil fortløpende gå gjennom søkere og kalle inn til intervju. Så vi anbefaler deg å sende søknad i god tid!


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie og omsorg till pasienter med svært varierende diagnoser
 • Blodprøvetaking
 • Helsefagarbeider sine oppgaver er å tilstrebe optimal helhetlig pleie for pasientene gjennom å identifisere og i samarbeid med andre yrkesgrupper behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer
 • Arbeidet er fokusert på pasienter og pårørende, og er kjennetegnet av et tett samarbeid med det tverrfaglige teamet

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider helst med erfaring fra nevrologi og sykehus
 • Erfaring fra blodprøvetaking, rehabilitering og nevrologi er fordel
 • Erfaring med DIPS og metavision er ønskelig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er fleksibel og endringsvillig
 • Er effektiv, men opptatt av kvalitet
 • Har evne til prioritere
 • Er løsningsorientert
 • Er ansvarsbevisst
 • Er lærevillig
 • Er strukturert og har evne til å jobbe selvstendig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • P.t. turnusarbeid hver 3. helg