• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5472582
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 05.12.2023
Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider/hjelpepleier 100 % fast stilling med vikardel

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i fire avdelinger med mestrings- og oppfølgingsteam og felles oppfølgingsfunksjoner. Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv.  Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler.

Vi mener at «Livet leves best hjemme».

Fakta om stillingen:

7 X 100 % fast stilling helsefagarbeider/hjelpepleier

Stillingen er i todelt turnus med helg- og helligdagsarbeid i ca 60 % av stillingen i turnus. Resterende stillingsprosent opp til 100% legges som timer i timebank. Disse fordeles underveis i året ved ledige vakter. Forutsigbarheten skal være minimum 14 dager, men det tilstrebes å fordele vakter minimum 3 uker fremover i tid.  Det er stillinger ledig i alle teamene, men flest i mestrings og oppfølgingsteam 2. Helsefagarbeidere/hjelpepleiere har ansvar for å uttøve helsehjelp etter vedtak til kommunens innbyggere som har behov for helsehjelp i hjemmet, bidra til et godt arbeidsmiljø og være en faglig ressurs for hjemmetjenesten. 

Ved interne omrokkeringer, vil andre stillingstørrelser kunne bli tilbydt etter søkerlisten.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier.
 • Førerkort klasse B og muligheten til å disponere egen bil, hjemmetjenesten har egne tjenestebiler.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne.
 • Politiattest påkrevd.

Ønskelige krav:

 • Tidligere praksis: Erfaring som fagarbeider innen for helse- og omsorg. Opplæring vil bli gitt. 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker fagarbeidere med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.
 • Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere/pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer.
 • Vi har behov for en fagarbeider som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje,
 • Du er pålitelig og har lojalitet til arbeidsgiver.
 • Vi krever faglig innsats, at du tar ansvar og utøver ansvaret.
 • Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, er positiv og bidrar til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennede hverdag og en tjeneste i endring i tråd med samfunnets endringer og fremtidens omsorgstjenester. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov-og og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5472582
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 05.12.2023