Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider/ helsefagarbeider 1 i 100 % fast stilling ved Sørbyen sykehjem

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sørbyen sykehjem er en liten og hyggelig arbeidsplass. Vi har 30 sykehjemsplasser fordelt på avd. A og avd. B. Vi har både langtidsplasser og korttidsplasser. De fleste pasientene er i stort behov for pleie, omsorg og medisinsk behandling. 

Det utlyses 100% stilling for helsefagarbeider, gjerne med relevant videreutdanning. Virksomheten skal opprette helsefagarbeider 1 funksjon. Denne funksjonen vil også utlyses internt. Søker bes oppgi om denne funksjonen er ønskelig. 

Turnus med dag og kveldsvakter med for tiden arbeide 5 av 12 helger. Ca. 2 kveldsvakter pr uke.

Arbeidsoppgaver: 
 • Stell, pleie og omsorg av sykehjemspasienter
 • Tilberedning og servering av mat
 • Administrering av medisiner og noe laboratoriearbeid
 • Aktivisering av pasientene
 • Dokumentasjon. Vi bruker Gerica
 • Veiledning av elever og lærlinger

 Arbeidsoppgaver som fagarbeider 1:

 • Pådriver for fagutvikling og forbedringsarbeid i samarbeid med sykepleier 1
 • Faglig oppfølging og veiledning
 • Særlig ansvar for dokumentasjon i Gerica
 • Mulighet for delegert ansvar for innleie og ajourføring i GAT
 • Generell oppfølging av daglige rutiner og oppgaver i avdelingen
 • Ansvar for bestilling og lagerhold av medisinske forbruksvarer

 

 Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som helsefagarbeider
 • Ønskelig med videreutdanning innen geriatri, demens eller psykisk helse
 • Interesse og kompetanse innen fagfeltet 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Være en pådriver for fagutvikling og utviklingsarbeide
 •  Må like å undervise og veilede andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Krav om godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en ny kollega med gode holdninger som har faglig interesse og engasjement for pasientene. Vi søker deg som vil utgjøre en forskjell for beboerne og skape en god dag både for pasienter og kollegaer. Vi ønsker at du har pågangsmot, godt humør og evner å være med å skape et godt samarbeidsklima med læring og utvikling.

Vi kan tilby:

På Sørbyen sykehjem kommer du til er en arbeidsplass med mange hyggelige kollegaer. Vi har høyt tempo med mange og varierte arbeidsoppgaver. Her kommer du garantert ikke til å kjede deg. Vi har gode muligheter for utvikling gjennom internundervisning, kurs, veiledning og refleksjon. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle oss både faglig og ved å innføre rutiner for  samarbeide og oppgavedeling. Vil du være med oss og dra lasset videre i riktig retning?

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.