Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Helsefagarbeider - Helgestillinger 

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. Som ansatt i Bo- og miljøtjenester, vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor eget kommunalområde. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vår fagfelt. 

Vi har vår egen Instagramprofil. Her kan du følge livet til mange av oss, og du får en sniktitt på en del av kurs og aktiviteter både vi og de ansatte deltar på. Sjekk oss ut på Instagram: http://instagram.com/hverdagsglimt_boom/ eller søk opp: hverdagsglimt_boom

Sørvald boliger er en veletablert døgnbemannet bolig som gir tjenester til mennesker med varierende bistandsbehov. For tiden bor det 11 beboere ved seksjonen med behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Vi jobber med og etter veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". Teknologi og innovasjon er viktig for oss i tiden fremover og det skal være en naturlig del av arbeidet. 

Ved seksjonen kommer du til å bidra inn i utfordringer som vil være engasjerende og du vil oppleve spennende arbeidsoppgaver. Vi er opptatt av høy faglighet, brukermedvirkning, trivsel og mestring. Seksjonen er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo- og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner ca. 30 min utenfor Oslo.

Våre ansatte er en viktig ressurs og vi er opptatt av å rekruttere deg som setter beboerne i fokus. Vi søker etter personer som er fleksible, løsningsorientert og som mestrer å stå i krevende brukerrelasjoner over tid. Det er viktig at man hjelper kollegaer og har god dialog med tanke på hvordan vi ser muligheter og løser utfordringer som dukker opp i løpet av vakten.

Sørvald boliger har 43 årsverk og det er en høy andel ansatte med 3årig helse og sosialfaglig utdanning. Seksjonen jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har helårsturnus / kalenderplan - fire av stillingene er det arbeid hver 4.helg og en arbeid annenhver helg. 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning på videregående nivå
 • Lang erfaring med målgruppen kan erstatte kravet om utdanning
 • Studenter oppfordres til å søke
 • Kjennskap til hol.kap. 9
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Det må fremlegges egenerklæring om tuberkulinstatus, jf Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

HPR-nr må oppgis i søknadsteksten for autorisert helsepersonell.   

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • er positiv og har beboerne i fokus
 • takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode etiske holdninger
 • evner å jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt!

Vi tilbyr:

 • Ulike utfordringer og en spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt og unikt arbeidsmiljø
 • Kurs i ulike fag, lovverk, medikamenthåndtering og opplæring i vergeteknikker
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer  
 • Gratis parkering pt.
 • Mulighet for å lade el-bil mot betaling

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.