• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2022
 • Stillingstype
  Natt
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4746864
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Helsefagarbeider helgestilling natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

Ved Gardsbakken 4B er det ledig:

 • 26,76% fast helgestilling på natt for helsefagarbeider eller helsefagelev/student innen vernepleie/sykepleie.

Ved mangel på kvalifiserte søkere kan det vurderes å ansettelse helsefagelev/student innen vernepleie/sykepleie i rekrutteringsstilling midlertidig. Når godkjent autorisasjon foreligger gjøres stillingen om til fast ansettelse. En fast deltidsstilling gir fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Bistå i alle dagliglivets aktiviteter.
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift, tjenestemottakerne.
• Medikamenthåndtering
• Samarbeid med pårørende, andre instanser og kolleger

Kvalifikasjonskrav
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Studenter inne sykepleie/vernepleie, eller elever innen relevant helsefaglig utdannelse kan også søke
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
  Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Turnus på natt med arbeid annenhver helg. Stillingen er en såkalt aktiv nattstilling.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder Eva Kristin Hilstad, tlf.: 46928196, e-post: eva.kristin.kristiansen@rana.kommune.no 

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 28.09.2022

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2022
 • Stillingstype
  Natt
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4746864
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune