Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.02.2020
 • Sted:
  Glitre bofellesskap
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Glitre bofellesskap
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2414503
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeider, Glitre bofellesskap

 Om avdelingen:
Glitre bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig, organisert under seksjonen Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktiviteter og de gode øyeblikkene for beboerne. Velferdsteknologi implementeres stadig i vårt arbeid, og vi har fokus på hva disse hjelpemidlene kan bidra med, både for beboerne og de ansatte for en bedre hverdag. 

 

 Kort om stillingen

Fast stilling for helsefagarbeider  i 64,91%. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 2. helg.

Vi har også ledige faste helgestillinger for helsefagarbeidere.  Stillingene er i todelt turnus med arbeid hver 2. eller 3. helg.

 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø.
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplass
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering


Som helsefagarbeider på Glitre bofellesskap vil noen av arbeidsoppgavene være:

 • Primærkontakt for maks 8 beboere med oppfølgingsansvar
 • Oppfølging av beboerens vedtak
 • Kontakt og samarbeid med pårørende
 • Veilede studenter og læringer

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som helsefagarbeider.

 

Kompetanse

 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor demens eller alderspsykiatri
 • Relevant erfaring fra arbeid med personer med demens er en forutsetning

 

Øvrige ønsker

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å ta imot veiledning
 • Du er ansvarsbevisst og behersker oppgaven som primærkontakt for dine beboere
 • Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy, og har erfaring med iPad i arbeidet
 • Du er åpen og positiv i forhold til bruk av velferdsteknologi
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.