Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider, Fast helgestilling

Offentlig forvaltning

Spesialisert døgnenhet 2 er organisert under avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sanderud. Enheten har 7 sengeplasser for pasienter som er henvist til utredning og/eller behandling for psykoselidelse. 

Vi har et tverrfaglig team bestående av overlege, psykologspesialist, LIS, miljøterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere,  sosionom, og studenter til helse- og sosialfaglige profesjoner.

Vi legger vekt på å gi individuell behandling, vi tilbyr aktivitet innenfor fysisk trening, kreative aktiviteter, gruppemøter, mm.  Vi jobber mest innenfor sykehuset, men også ute,  og utenfor sykehusområdet.

Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg, dag og kveld.

Den ene stillingen 14.55% har vakter lørdag og søndag, stillingen med 22% har fredag kveld, lørdag og søndag.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som helefagarbeider
 • Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Engasjement , fleksibilitet og løsningsorientert
 • Ansvarlig og selvstendig
 • God på å skape relasjon
 • Trygghet og ro
 • Godt humør
 • Fokus på brukermedvirkning
 • Fokus på medarbeiderskap og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Viser initiativ og bidrar til utvikling
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr:

 • En meningsfull, spennende og variert arbeidsdag
 • God opplæring i enheten
 • Obligatoriske kurs i divisjonen
 • Mulighet for faglig utvikling og veiledning
 • Engasjerte kolleger
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.