• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681650
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Horten kommune

Helsefagarbeider eller omsorgsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Baggerød bofelleskap er i endring og vil i løpet av kort tid få flere tjenestemottakere både på fast plass og på avlastning.
Dette medfører at vi styrker laget og har behov for:
1 fast helg stilling med arbeid hver 2. helg. 19,72 % stilling oppstart 03.09.2022
1 fast helg stilling med arbeid hver 2. helg. 25,72 % stilling oppstart 16.09.2022

Voksenhabilitering i Horten kommune er organisert i 8 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner. Tjenestene består av døgnbemannede boliger, punkttjenester til hjemmeboende og dagsentere. Vi er en fremoverlent enhet som hele tiden jobber med å utvikle tjenesten og tilbudet.

Baggerød bofellesskap består av 10 leiligheter hvorav en leilighet benyttes som avlastningsleilighet til en ung voksen person. De øvrige 9 leilighetene er permanente boenheter for personer med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.
Tjenestemottakerne ved avdelingen har varierende alder fra 18 til midten av 70-årene. De har ulike ressurser, og har varierende grad av behov for pleie og bistand. Vi er opptatt av å legge til rette for å imøtekomme hver enkelt tjenestemottakers individuelle behov. Enhver skal ha rett til å være "sjef" i eget liv, så langt det lar seg gjøre.

Personalgruppen består av personell med 3-årig helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter/pleiemedarbeidere. Bemanningen er organisert i tredelt turnus med arbeid i helgene. Turnusen er fordelt mellom langvakter, dagvakter og kveldsvakter. Det er 3 våkne nattvakter i grunnturnus. Enkelte av beboerne er omfattet av vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens Kapittel 9, og er av ulike årsaker i behov av tiltak som innebærer bruk av tvang og makt.

Arbeidsoppgaver:

 • Aktivisering og mestring.
 • Yte tjenester etter gjeldende vedtak om praktisk bistand.
 • Stell, pleie, ernæring .
 • Opplæring i daglige gjøremål og legemiddelhåndtering.
 • Arbeid opp mot lovverk, herunder kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre aktuelle instanser.
 • Andre oppgaver etter delegasjon.
 • Dokumentasjon i Cosdoc

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Førerkort kl. B
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gyldig politiattest ihht Helsepersonelloven må leveres før tiltredelse

Det er ønskelig med minimum utdannelse som helsefagarbeider eller omsorgsarbeider eller tilsvarende. Personer som ikke innehar formal kompetansen kan bli vurdert da vi tillegger personlig egnethet stor vekt.

Det forventes at du tar enhetens E-læringskurs ved tilbud om jobb.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er god på å skape tillit til andre mennesker og som evner å reflektere over egen væremåte og praksis.

 • Du har tjenestemottakerne i fokus, og er bevisst "hva er viktig for deg"
 • Du er en aktiv og positiv person som liker å arbeide sammen med andre og du er interessert i å bidra for å skape en trygg og stabil hverdag for de som skal motta tjenestene våre
 • Du er opptatt av å skape trygge rammer for tjenestemottakeren og er en tydelig omsorgsperson som er tilgjengelig.
 • Du kan følge instruksjoner, arbeide selvstendig og samarbeider godt med andre
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du må ha gode holdninger og være punktlig
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Vi tillegger personlig egnethet stor vekt

Vi tilbyr:

 • En enhet og en bolig i positiv endring og utvikling
 • Fokus og tilbud om kurs og faglig utvikling
 • IA bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fri bruk av Horten svømmehall
 • Rabatt på treningssenter
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet
 

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681650
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune