Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider/ assistent TT4

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Meieritunet , samt Labotun, Nerbo og Vågeveien. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål.
Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Denne stillingen tilhører for tiden Labotun, Nerbo og Vågeveien.

Labotun, Nerbo og Vågeveien er døgnbemannede boliger med til sammen 12 leiligheter. 

Fakta om stillingen: 

Det er ledig:

 • en 100% stilling
 • en 50% stilling med jobb hver tredje helg
 • en 50% stilling med jobb hver andre helg
 • to stillinger som hvilende nattevakt
 • diverse helgestillinger

Spesifiser i din søknad hvilken stillinge det er du søker på. 

Som helsefagarbeider/ assistent vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb. Fagutvikling og kvalitet i tjenesten er viktige prioriteringer for oss. 

Ordinær turnus vil være dag- og kveldsarbeid samt jobb hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Samarbeid med pårørende og verger.
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Ansvar for brukers fagperm sammen med fagansvarlig.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisert helsefagarbeider. Assistenter kan også søke. 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne.
 • Førerkort kl B.
 • Politiattest.

Ønskelige krav:

 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet.
 • Kompetanse i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer.
 • Erfaring fra og kompetanse i lovverket for bruk av tvang og makt/ nødverge.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med bistandsbehov og funksjonsnedsettelser.
 • Du er lojal, tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer.
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner.
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende.
 • Du må være fysisk og psykisk robust, kunne takle atferdsutfordringer og ha evne til selvregulering.
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten.
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver.
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.
 • Trivelig arbeidsmiljø.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.