Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider 89 % st. vikariat Haugtun oms.senter hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 23,5 årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. Siden samhandligsreformen ble innført får hjemmetjenesten stadig nye oppgaver som vi skal ta del i. Vi har lokaler i 1.etg. på Haugtun omsorgssenter. Haugtun omsorgssenter består også av to andre hjemmetjenesteavdelinger, tilrettelagte tjenester, samt 4 sykehjemsavdelinger; bestående av blant annet lindrende enhet, demensenheter, rehabiliteringsenhet og KAD-plasser.

Avdelingen gir hjemmetjenester som helsehjelp i hjemmet, og praktisk bistand til hjemmeboende i omsorgsboliger på Furubakken, samt til dem som bor i egen bolig nært Haugtun omsorgssenter. Hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med andre yrkesgrupper i kommunen, fastleger og med spesialisthelsetjenesten.

 Avdelingens målsettning:

 • Vi gir tillit og trygghet gjennom kompetente medarbeidere. 
 • Vi respekterer brukers medbestemmelse og gir tilpassede tjenester etter vedtak.

Stillingskode: 7076

Arbeidsoppgaver:

 • Vi gir helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.
 • Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.
 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med bruker, pårørende og andre, gjennom primærkontakt/primærgruppearbeid/ansvarsgrupper.
 • Jobbe for kvalitetssikring av tjenesten.
 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.
 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.
 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.
 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. 
 Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som helsefagarbeider
 • Sertifikat kl.B.
 • Du har relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.
 • Søkere med videreutdanning innen demensomsorg vil bli foretrukket.
 • Du har gode holdninger til brukere av tjenesten, og pårørende.
 • Du må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.
 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.
 • Du er faglig engasjert og opptatt av å videreutvikle tjenesten.
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet  Gerica er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.
 Vi kan tilby:
 • Et spennende og godt fagmiljø. 
 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.
 • Muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.
 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3.helg.
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Vikariat til og med 19.08.2022
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

 Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.