Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider 75 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Stillingen er en del av kommunalområde for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Kommunalområdets mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Stillingen er på Labo, avdeling 1, som er en avdeling for personer med demens. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper med 8 beboere på hver gruppe. En gruppe er tilpasset beboere som har behov for sterk skjerming. Labo er kommunens nye sykehjem som åpnet i januar 2020. Vi er glade for at vi har flyttet inn i et nytt bygg som gir oss mange unike muligheter til å yte gode tjenester for kommunens befolkning.


Fakta om stillingen:

Som helsefagarbeider hos oss får du medansvar for at beboerne får ivaretatt sine behov. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på personsentrert omsorg, tverrfaglig samarbeid, og skape et terapeutisk riktig miljø for den enkelte beboer. Vi har et robust og godt faglig arbeidsmiljø og er opptatt av å gjøre hverandre gode. Vi er stolte av den jobben som gjøres og det samholdet vi har på hele avdelingen.Vi samarbeider tett med Sykehuset Innlandet Sanderud og benytter gode kartleggngsverktøy for å finne de beste tiltakene for beboerne. Det er enkelte beboere som har behov for skjerming og det jobbes terapeutisk godt for dem og vi kurser ansatte til å bli trygge og mestre sine oppgaver. Vi er et livsgledehjem og er opptatt av å skape et trivelig godt miljø for beboere og ansatte. Andre konkrete arbeidsoppgaver er primærkontaktansvar, utarbeide mål- og tiltaksplaner, observere og dokumentere i fagsystemet profil og kommunisere og samarbeide med kollegaer og pårørende. Øvrige arbeidsoppgaver fremkommer av stillingsbeskrivelsen. Stillingen innebærer arbeid på dag/kveld og helg i årsturnus og men muligheter for langvakter og hinkehelg.


Kvalifikasjoner:

Må-krav:

  • Autorisert helsefagarbeider/ hjelpepleier. 

Ønskelige krav:

  • Ønskelig med videreutdanning innen demens og alderspsykiatri.
  • Lang erfaring innen demensomsorgen er en fordel.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som;

  • har gode samarbeidsevner
  • er selvstendig, men jobber også godt i team
  • er trygg og tålmodig i krevende situasjoner 
  • tar initiativ og finner kreative løsninger
  • bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • er positiv, engasjert, respektfull og bidrar til en god tilbakemeldingskultur

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglementer, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.