Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Helsefagarbeider 70 % stilling

Offentlig forvaltning

Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen 23 i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte og totalt 59 plasser fordelt på 3 seksjoner. Ved somatisk seksjon er det 37 plasser også fordelt på fem fløyer. Vi har et stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beboerne. Det er satset på ulike velferdsteknologiske løsninger i bygget.
Blaker bo – og omsorgssenter skal være et godt sted å bo, her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø, og med stor grad av respekt og verdighet.

På somatisk seksjon 3 har vi ledig 70 % fast stilling for helsefagarbeider, med arbeid hver 4.helg – langvakter.

Arbeidstid: pt. dag- og kveldsvakter i årsturnus.
Årsturnus for året 2024 er lagt. Vi vil allikevel tilstrebe å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre. I neste årsturnus periode vil kandidaten kunne påvirke sin turnus.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. HPR-nr må registreres i CV
 • Gjerne videreutdanning innen eldreomsorg
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk
 • Det må fremlegges gyldig politiattest, jf helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd og egenerklæring om tuberkulinstatus

 

Egen bil er en fordel dersom du ikke bor i nærheten, grunnet begrenset kollektivtilbud
 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempoDu må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Ett levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.