Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  29.07.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2980348
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsefagarbeider, 70 % natt, Blombakkane bustad

Om avdelinga:

Blombakkane Bustad er eit bufellesskap for 9 vaksne personar med utviklingshemming og samansette vanskar. Bufellesskapet er heildøgnsteneste med dagaktivitetstilbod.

Vi har årsturnus, to delt turnus med arbeid 16 helger per år.

Det er ein vaken nattevakt og ein kvilande nattevakt.

Arbeidsoppgåver:

 • Målretta miljøarbeid
 • Praktisk bistand
 • Telefonbakvakt og utrykningsfunksjon for anna bufellesskap på natt
 • Fokus på utviklingshemming og aldring

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Autorisert helsefagarbeidar.

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med utviklingshemma

Personlege eigenskapar:

 • God på kommunikasjon og samhandling, helsefremjande arbeid og yrkesutøving
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Anna:

 • Godkjent politiattest må legges frem før tilsetjing

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Konstituert avdelingsleiar Marlene Reiners 55096825/ 91824261

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.