Ledig stilling

Haugesund kommune

Helsefagarbeider 68,55 % x 2 (nattevakt) fast

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Øivind Skaldaspillersveg 7 ligger nord i Haugesund. Det er seks leiligheter i tilknytning til døgnbemannet personalbase der. De som bor i Øivind Skaldaspillersveg får hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag.
Vernepleier / miljøterapeut er en del av et team sammen med helsefagarbeidere og assistenter på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge tiltak og planer.
Vi søker personer med interesse for helsefaget og som har erfaring fra arbeid med mennesker:

 • med utviklingshemning og psykiatri
 • med utfordrende atferd og somatisk pleie
 • med fysiske funksjonshemminger 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk
 • Søkere må ha ordinært førerkort kl. B
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig

Personlige egenskaper:

Du er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboerne

Du har:

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør 

Du kan:

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
  ta imot veiledning 

Vi tilbyr:

 • 68,55 % stilling (nattevakt) fast
 • turnus med 3. hver helg
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
  god seniorpolitikk
 • fokus på HMS-arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for vernepleier / sykepleier som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etabler seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,-, ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jr retningslinjer for startpakke