Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Vikåsen barnebolig er det fra 1. august 2024 ledig en fast 80 prosent stilling for helsefagarbeider med arbeidstid pr tiden på kveld og natt. 

Vikåsen barnebolig er en del av Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge og tilbyr avlastning til foreldre som har barn med store omsorgsbehov.

Barna ved Vikåsen har svært ulike diagnoser og funksjonsnivå. Mange har epilepsi og utfordringer knyttet til kommunikasjon og atferd. Felles for alle barna er at behovene for bistand er store og sammensatte. Boligen har kapasitet til fem heltidsbrukere. Vikåsen barnebolig er en av to pilotboliger i helse-og avlastningstjenesten som er inkludert i den faglige satsingen på Positiv Atferdsstøtte (PAS).

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider/hjelpepleier.
 • Erfaring med utfordrende atferd er en fordel.
 • Erfaring med epilepsi er en fordel.
 • Erfaring innen habilitering og målrettet miljøarbeid er ønskelig.
 • Praktisk erfaring med alternativ, supplerende kommunikasjon.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og omstillingsdyktig.
 • Lærevillig, åpen og engasjert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Nøyaktig og pålitelig.
 • Du har godt humør, god fysisk/psykisk helse og lyst til å jobbe med barn og unge med sammensatte vansker og hjelpebehov.
 • Du evner å håndtere utfordrende atferd hos brukere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø.
 • Dedikerte arbeidskolleger som har ambisjoner for barna.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.