Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider

Er du en engasjert helsefagarbeider, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 17 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlings kraftige, åpne og inkluderende. 

Bjørn Farmannsgate bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av seks leiligheter, fellesareal og personalbase. Beboerne er i alderen 24-67 år og har ulike behov for veiledning og tilrettelegging for å kunne leve et aktivt og meningsfylt liv. 

Vi har nå en ledig stilling som helsefagarbeider på natt .Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til trygghet og forutsigbarhet for våre beboere på natt, samt et godt arbeidsmiljø. 

Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider med autorisasjon. Lang og relevant erfaring fra lignende arbeid med samme brukergruppe kan kompensere for manglende utdanning. 
Det er et krav at du har erfaring fra lignende arbeid. 
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende minimum B2.
Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.   
Kjennskap til journalsystemet cos doc.     
Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen

Personlige egenskaper:

Som nattevakt i Bjørn Farmannsgate er du alene på vakt på natt. Vi er derfor helt avhengig av at du trives med å jobbe selvstendig. Du er voksen, trygg på deg selv og har evne til å ta helsefaglige beslutninger på egenhånd.Du har en god arbeidsmoral og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
Du har respekt for, og er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
Du har generell omsorg for mennesker.
Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser.
Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

Ansvar, involvering og delaktighet
Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
God opplæring og oppfølging, derav nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. Tilgang til en stor kursdatabase og e-læringskurs: deriblant Legemiddelhåndteringskurs (krav).
Dersom du er pleiemedarbeider stiller vi som krav at du tar helsefagarbeiderutdanning som tilbys gjennom opplæringskontoret i kommunen. 
I bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. 
Samarbeid og utvikling av en tverrfaglig ledergruppe, hvor vi stadig søker utvikling av de tjenester som gis.
Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
Vi deler kompetanse og derfor har vi jevnlige personal- og kvalitets møter og fagdager.
Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
Oppstart snarest
Lønn:

707603 Helsefagarbeider lønn etter gjeldende tariff