Ledig stilling

Kristiansund kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider ved per tiden Barmanhaugen 
sykehjem, 2. etasje.


Vi er en liten, koselig somatisk avdeling med 12 beboere og en ansattgruppe
med god faglig kompetanse og høyt engasjement.

Barmanhaugen sykehjem, 2. etasje, er et av sykehjemmene under Enhet sykehjem
i Kristiansund som også består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, og Kringsjå sykehjem.
Sykehjemmene disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 avdelinger. I tillegg består
enheten av Rokilde omsorgsboliger og dagsenter og avdeling for Interne tjenester
som inneholder vaskeri og kjøkken.

Enhet sykehjem har rekrutteringstillegg til helsefagarbeidere som utbetales etter ett år
i fast stilling ved alle våre avdelinger. Ved 50-69 % stilling utbetales kroner 15 000,
og ved 70-100 % stilling utbetales kroner 30 000.

Hovedarbeidsområder
 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientenes behov
 • medikamenthåndtering
 • dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ)
 • oppfølging av prosedyrer
 • ivareta brukermedvirkning
 • samhandling med andre faggrupper og pårørende
 • pleie og stell med tilhørende oppgaver
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen
Kvalifikasjonskrav
 • autorisasjon som hjelpepleier eller helsefagarbeider
 • gode digitale ferdigheter
 • gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
Ønskede kvalifikasjoner 
 • erfaring fra arbeid med pasientgruppen
 • norsk skriftlig og muntlig minimum nivå B2
 • kjennskap til "Demensomsorgens ABC" 
 • kjennskap og kompetanse i NEWS skåringssystem 
Vi søker deg som 
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • godt humør, arbeidsglede og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er serviceorientert og profesjonell
 • god observasjon- og handlingskompetanse
 • et godt utviklet klinisk blikk
 • er nøyaktig, strukturert og effektiv
 • er trygg på egen kompetanse
 • er fleksibel

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • en spennende og god jobb med mange utfordrende arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • fokus på gjensidig læring og faglig påfyll
 • gode interne system på sertifisering
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer (kun faste stillinger)
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før tiltredelse i stillingen. 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.