Ledig stilling

Eigersund kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Miljøtjenesten Slettebø 1 har ledig en fast 36,15% stilling på natt med passiv beredskapstjeneste (vakt på vaktrom) deler av vakten. Turnusarbeid med arbeid hver 3.helg. Stillingen innebærer oppfølging av brukere med funksjonsnedsettelser. I stillingen må du kunne håndtere å jobbe sammen med brukere som har utfordrende atferd. 

Du blir en del av et team som gir nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Du må sette deg inn i tiltak og prosedyrer og dokumentere elektronisk i journal. Dette er en jobb som innebærer å være en del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver.

Miljøtjenesten Slettebø 1 gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består av 3 bo-områder. Beboerne bor i egne leiligheter og mottar individuelle tjenester tilpasset den enkeltes behov. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag hvor trivsel og mestring tillegges stor vekt. En jobber med å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Andre kandidater kan vurderes.
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring og/eller videreutdanning
 • Du må ha medisinkurs eller være villig til å ta dette

Personlige egenskaper:

 • Du må være interessert i og opptatt av å gi mennesker den hjelp og omsorg de behøver
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
 • Evne til å kunne arbeid selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
 • Villighet til å ta på seg nye arbeidsoppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.