Ledig stilling

Vågan Kommune

Helsefagarbeider 55 % fast - Marithaugen sykehjem

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofoten er kjent for sin vakre og tilgjengelige natur mye på grunn av sin spektakulære plassering midt i havgapet. Hovedsete for Vågan kommune er Svolvær. Kommunen med sine ca. 9 600 innbyggere er i vekst og utvikling og har de senere årene bygd flere nye skoler og barnehager. Her finnes et mangfold av fritidsaktiviteter både for barn og voksne. Lofoten har aktivt næringsliv med fiskerier, handel, og turisme.  Kommunen er kjent for å være en aktiv kulturkommune. Det er gode muligheter for alle typer friluftsliv.

Institusjonsomsorgen består av 4 enheter:

 • Svolvær Omsorgssenter med 16 skjermede langtidsplasser
 • Svolvær Omsorgsboliger med 18 leiligheter
 • Marithaugen Sykehjem med 50 langtidsplasser, en korttidsplass og 1 avlastningsplass
 • Kabelvåg omsorgsboliger med 25 leiligheter
 • Marithaugen Sykehjem og Kabelvåg Omsorgsboliger er i samme lokasjon. Det samme gjelder for
 • Svolvær omsorgssenter og Svolvær omsorgsboliger.

 

Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø hvor personsentrert omsorg står sentralt.

Arbeidsoppgaver:

 • Dokumentasjonsplikt iht. lover og forskrift.
 • Pleie, omsorg og oppfølging av grunnleggende behov for våre pasienter.
 • Delta i det generelle behandlingsforløpet.
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Ha ansvaret for opplæring/veiledning/ av elever og lærlinger.
 • Bidra til forbedringsarbeid i samarbeid med fagteam.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor alderspsykiatri, demens og geriatri.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Viktig å kunne jobbe personsentrert.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • Evne til å prioritere.
 • Beslutningsdyktig.
 • Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid.
 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet.
 • Evne til å skape engasjement og motivere.
 • Evne til samarbeid, jobbe på tvers i institusjonsomsorgen

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling som er i kontinuerlig utvikling.
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • En velfungerende ansattgruppe.
 • Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lov, forskrift og avtaler.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Pensjonsordning i KLP.