• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  938644500
 • Årlig omsetning
  6
 • Antall ansatte
  501-1000
 • Nettside
  Vågan Kommune
 • Adresser
  Rådhus
  Storgt. 29, Svolvær
  8305  SVOLVÆR

Vågan Kommune oppføring hos:

Vågan Kommune

Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes inn elektronisk. CV må fylles inn elektronisk, samt at det må legges med dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jf. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss!


Bli med i vår Kandidatbank

Rådmann Brann/feiing Deltid Henningsvær/Skrova

Er dette noe du er god på og har lyst å jobbe med? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidere - flere ledige helg stillinger 13-20% - Institusjonsomsorgen

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Institusjonsomsorgen ved Svolvær Omsorgssenter består av 2 bogrupper, og har per tiden 16 langtidsplasser. Vi gir tilbud til personer i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjenester, Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø hvor personsentrert omsorg står sent…

Sykepleier 66 % x 2 fast stilling - Hjemmebasert tjeneste

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte sykepleiere til å jobbe sammen med oss. Vi som …

Adjunkt 100 % og 40 % midlertidig stilling ledig - Vågan innvandrer - og opplæringssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra 01.10.23 - 31.07.24 er det ledig 2 stillinger av midlertidig karakter knyttet til økt flyktningestrøm og økt behov for opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved VIO skole. Det er behov for en stilling på 100% og en stilling på 40% som lærer ved VIO, Vågan innvandrer- og opplæringssenter. Stillingene innebærer undervisning i norsk for elever som har rett …

Barn - og ungdomsarbeider 100 % midlertidig stilling - Strauman oppvekstsenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Strauman oppvekstsenter, avd. barnehagen søker barne- og ungdomsarbeider til 100 % midlertidig stilling, med mulighet for fast stilling.  Strauman oppvekstsenter ligger en halv times kjøretur vest for kommunesenteret Svolvær, vakkert plassert midt mellom ytter- og innersida av Lofoten. Det nye oppvekstsenteret stod innflytningsklart påsken 2019 og innehold…

Helsefagarbeider 50 % fast stilling - Hjemmebasert tjeneste

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjenesten har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte sykepleiere til å jobbe sammen med oss. Vi som…

Sykepleier 50 % x 2 fast stilling sone øst - Hjemmebaserte tjenester

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjenesten har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte sykepleiere til å jobbe sammen med oss. Vi som…

Barnehagelærer 100 % vikariat - Strauman oppvekstsenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Strauman oppvekstsenter leter etter en utadvendt, tilstedeværende og engasjert barnehagelærer som kan fylle rollen som pedagogisk leder. Gjelder kalenderåret 2024. Strauman oppvekstsenter ligger en halv times kjøretur vest for kommunesenteret Svolvær, vakkert plassert midt mellom ytter- og innersida av Lofoten. Det nye oppvekstsenteret stod innflytningsklar…

Konsulent 100 % fast stilling - Koordinerende enhet

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kommune har ledig 100% stilling som konsulent ved Koordinerende enhet, med tiltredelse snarest. Stillingen er tenkt å være en del av et team som skal ha ansvar for habiliterings- og rehabiliteringsområdet.  Koordinerende enhet ble etablert i 2012 med egen leder og har i dag 6,5 årsverk. Enheten er samlokalisert med Vågan lokalmedisinske senter i nye o…

Vågan brannvesen søker deltidsbrannkonstabel og aspiranter til vår beredskapsstyrke

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bidra til et trygt lokalsamfunn og samtidig få ett interessant og spennende arbeid? Vi trenger deg som kan kombinere din vanlige jobb med en deltidsstilling i brannvesenet. Vågan brann og redningsvesen søker nå etter 3 aspiranter eller brannkonstabler til Svolvær brannstasjon. Svolvær brannstasjon består av en beredskapsstyrke på 24 personer…

Brannforebygger i ett års vikariat

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vikariatet er gjeldende fra 15.1.2024 til 10.1.2025, arbeidsted er Svolvær brannstasjon.   Da en av våre brannforebyggere skal ut i ett års permisjon har vi nå ledig en 100% vikarstilling som brannforebygger.  Den faste bemanningen på stasjonen består i 6,5 årsverk, der denne stillingen rapporterer til leder forebyggende.   Hovedmålet med det brannforeb…

Adjunkt - Gimsøy skole 

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Gimsøy skole søker raus, tydelig og engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner. Vi ligger idyllisk til i fantastiske Lofoten og en halv times kjøretur vest for kommunesenteret Svolvær. Oppvekstsenteret består av grunnskolen (1.-10.trinn), barnehagen og SFO. Det legges til rette for et langsiktig læringsperspektiv, hvor barn og personale lærer hverandr…

Spesialpedagog 100 % fast stilling - Kabelvåg skole

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nye Kabelvåg skole ble innviet høsten 2021 og ligger der bebyggelsen slutter/marka begynner. Store vindusflater mot naturen i den splitter nye delen hvor barnetrinnet holder til, gir en følelse av å være ute når du er inne. Den nye skolen for 1.-10. trinn ligger med umiddelbar nærhet til marka. Avstanden til kommunesenteret Svolvær blir stadig kortere – net…

Sykepleier 61 % fast stilling - Vågan legevakt VLMS

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du den positive, omgjengelige og lojale medarbeideren som ønsker å bli med i vårt team? Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med høy arbeidskapasitet som ønsker å bli med i vårt team. Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk, og du trives i møtet med pasienter og pårørende. Du vil finne legevakten i flotte lokaler på Vågan …

Sykepleier 66 % stilling ledig på natt - Institusjonsomsorgen 

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Marithaugen sykehjem har ledig 66 % fast stilling som nattsykepleier. Marithaugen sykehjem har 46 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningsplass. Vi gir tilbud til personer som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bom…

Sykepleier 100 % x 2 fast stilling - Institusjonsomsorgen

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleier 100 %  x 2 fast stilling ledig omgående, 2-delt turnus med dag/aften, arbeid hver 3. helg. Pr. tiden på somatisk bogruppe Ledig omgående Marithaugen sykehjem har 46 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningsplass. Vi gir tilbud til personer som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli …

Sykepleier 50 % fast stilling - Svolvær omsorgssenter avdeling sykehjem

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Omsorgssenteret er i stadig utvikling med spennende og varierte arbe…

Sykepleier 100 % x 2 faste stillinger - Svolvær omsorgssenter avdeling sykehjem

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Omsorgssenteret er i stadig utvikling med spennende og varierte arbe…

Støttekontakter/ Fritidskontakter - Habilitering barn- og unge

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell for barn / unge og deres familier? Støttekontakter engasjeres på oppdragsavtaler med inntil ett års varighet. Arbeidstiden er på inntil 6 timer pr. uke. Kvalifikasjoner: Som støttekontakt er det ingen krav til utdanning, men erfaring fra egne fritidsaktiviteter og personlige egenskaper vektlegges Krever godkjent p…

Besøkshjem - Habilitering barn- og unge

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell for barn / unge og deres familier? Vågan kommune har behov for familier / enslige som har tid og overskudd til å ha et barn/ungdom på besøk noen døgn i måneden. Kvalifikasjoner: Som besøkshjem er det ingen krav til utdanning, men erfaring og personlige egenskaper vektlegges.Personlige egenskaper: Bør være over 18…

Støttekontakter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å utgjøre en forskjell for et annet menneske? Støttekontakter engasjeres på oppdragsavtaler med inntil ett års varighet. Arbeidstiden er på inntil 5 timer pr. uke. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuelle for oppdrag, og vil da bli innkalt til intervju/ samtale. Kvalifikasjoner: Som støttekontakt settes det ingen formelle krav til utdanning…