• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  938644500
 • Årlig omsetning
  6
 • Antall ansatte
  501-1000
 • Nettside
  Vågan Kommune
 • Adresser
  Rådhus
  Storgt. 29, Svolvær
  8305  SVOLVÆR

Vågan Kommune oppføring hos:

Vågan Kommune

Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes inn elektronisk. CV må fylles inn elektronisk, samt at det må legges med dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jf. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss!


Bli med i vår Kandidatbank

Rådmann Brann/feiing Deltid Henningsvær/Skrova

Er dette noe du er god på og har lyst å jobbe med? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier 68 % - svangerskapsvikariat Hjemmebaserte tjenester.

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss. …

Adjunkt 100 % vikariat - Henningsvær skole

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Henningsvær skole ligger idyllisk til i et av Lofotens største fiskevær. Vi er en fådelt 1-10 skole med 37 elever og 8 årsverk. Henningsvær byr på mange flotte naturopplevelser både på fjell og til havs, hvis du er glad i friluftsliv kan det være rette stedet for deg. Fra 13. februar 2023 vil det være ledig et 100% vikariat frem til skoleslutt, og så 50% f…

Sykepleier 65 % fast stilling - Hjemmebaserte tjenester 

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjenesten har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens- og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte sykepleiere til å jobbe sammen med oss. Vi so…

Sykepleier 66 % fast nattstilling - Hjemmebaserte tjenester. 

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjenesten har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens- og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte sykepleiere til å jobbe sammen med oss. Vi som s…

Sykepleier 80 % fast stilling - Hjemmebaserte tjenester

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss. …

Samfunnsplanlegger 100 % fast stilling - Eierskapsenheten

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kommune søker etter 100% samfunnsplanlegger som får en viktig rolle i utviklingen av kommunen og som skal bidra til måloppnåelse, åpenhet og forutsigbarhet i kommunens samfunnsutvikling. Visjonen for Vågan kommune å være tett på havet og fjellan i en kreativ kystkultur der kommune legger vekt på samarbeid med andre offentlige og private aktører for …

Fysioterapeut 100 % fast stilling - Rehabiliteringstjenesten

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kommune har ledig 100% fast stilling som fysioterapeut i Rehabiliteringstjenesten fra januar 23. Stillingen er delt slik at fysioterapeuten jobber halve dagen inne på korttidsinstitusjonen og halve dagen i Hverdagsrehabiliteringsteamet. Hverdagsrehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet jobber tett …

Dansepedagog 30 % - Vågan kulturskole

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kulturskole har rundt 260 elevplasser og 7,65 årsverk fordelt på 12 personer. Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, dans, billedkunst og drama. Vi holder til i helt nye egne lokaler i tilknytning til Svolvær skole, hvor vi har mesteparten av undervisningen vår. Noe av undervisningen foregår på andre skoler i kommunen.   Kulturskolen har et tett …

Sykepleier 75 % vikariat - Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter har ledig 75 % stilling som sykepleier med vikariat. Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bom…

Helsefagarbeider 90 % vikariat- Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Institusjonsomsorgen består av sykehjemmene; Svolvær Omsorgssenter med 2 bogrupper og Marithaugen Sykehjem med 6 bogrupper. Vi gir tilbud til personer i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjenester, og har per tiden 66 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningsplass. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetan…

Helsefagarbeider 60 % vikariat - Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter har ledig 60% vikariat med mulighet for fast ansettelse. Institusjonsomsorgen består av sykehjemmene; Svolvær Omsorgssenter med 2 bogrupper og Marithaugen Sykehjem med 6 bogrupper. Vi gir tilbud til personer i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjenester, og har per tiden 66 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningspla…

Sykepleier 100 % vikariat - Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleier i 100 % Vikariat i Institusjonsomsorgen ved Svolvær omsorgssenter på sykehjems avdeling Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et in…

Sykepleier 75 % fast stilling- Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter har ledig 75 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er ledig f.o.m. 01.11.2022 Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i …

Støttekontakter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å utgjøre en forskjell for et annet menneske? Støttekontakter engasjeres på oppdragsavtaler med inntil ett års varighet. Arbeidstiden er på inntil 5 timer pr. uke. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuelle for oppdrag, og vil da bli innkalt til intervju/ samtale. Arbeidsoppgaver: Legge opp til fritidsaktiviteter i samarbeid med tjenestemot…