Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Vil du bidra til en banebrytende endring i helsetjenesten?

Vi søker helsefagarbeider i 60 prosent stilling!

Lillestrøm kommune skal være best i Norge på å jobbe smart og være innovativ, utnytte teknologi og gi gode tjenester. Vi oppretter derfor den nye avdelingen Samhandling og respons. Vi skal være hjertet i oppfølgingen av brukerne og dekke hele Helse og mestring. Vi skal være et 24/7/365 kompetansesenter på teknologi, jobbe proaktivt i datadrevne løsninger og samarbeide tett med kartleggingsenhetene og InnovasjonsHUB. Avdelingen skal være responssenter for mottak og håndtering av alarmer, eskaleringspunkt og et sikkerhetsnett for digitale tjenester. 

Helsetjenesten står overfor massive utfordringer knyttet til endringer i befolkningssammensetning, brukermasse og tilgang på helsepersonell. Lillestrøm kommunes helhetlige satsning omtales som Teknologiløftet og anses som banebrytende i Norge. Vi skal utnytte teknologi og data i alle ledd for å bygge personsentrerte og innovative tjenester som er til det beste for brukeren.

For å nå våre målsettinger må teknologien inn i alle deler av tjenesten og det må etableres nye strukturer og roller, samt skapes en endringsvillig kultur. Dette krever radikale endringer i måten å utøve tjenestene på.

Brenner du for å bidra i et paradigmeskifte innen helse, ønsker vi å høre fra deg! 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • God digital kompetanse, erfaring og interesse for digitale løsninger og kunne se mulighetsrommet
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Det må fremlegges gyldig politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrig og nytenkende
 • Evne til å raskt tilegne seg ny kunnskap
 • Proaktiv og selvgående
 • Evne til å tenke utenfor boksen
 • Gode tverrfaglige samarbeidsferdigheter 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Tillitsskapende
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Tåle høyt tempo
 • Evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, spesielt med tanke på selvstendighet og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med fremtidsrettede arbeidsoppgaver
 • Et dedikert arbeidsmiljø som fremmer utvikling og digitalisering
 • En ambisiøs arbeidsgiver store muligheter
 • Kompetente kolleger og nye lokaler, kun et steinkast unna togstasjonen i Lillestrøm sentrum
 • Fleksibel turnusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.