• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5325769
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 27.09.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning - er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykisk lidelse. Tjenstemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. 

Avdeling Abelsgate / Christies vei søker nå ny medarbeider med engaskjement og giv for brukergruppa. 

I vår bolig i Christies vei har vi ledig følgende fast stilling

 • 100% fast stilling som helsefagarbeider. 
  76 % er i arbeidsplan med dag / kveld, og p.t. 4. hver helg langtvakter. De resterende 24 % er på flytvakter frem til disse blir lagt inn i plan.

Innhold i stillingene

Vi søker medarbeider med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knytte til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. Som helsefagarbeider skal dulegge til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeidmed beboere, pårørende/hjelpeverger og eventuelle tverrfaglige samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med fokus på gode rutiner
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring  

Krav og ønsker til deg 

 • Kjennskap til brukergruppa
 • Du liker å jobbe med og motivere personer med store endringer i livet 
 • Gode ferdighteter i data, dokummentasjon og kommunikasjon
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Kunne ta ansvar
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse og omsorgstjenste loven kap 9
 • Fortrinnsvis førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider / hjelpepleier. 

Annet

Skriv i søknanden hvilken av stillingene du ønsker å vurderes for. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5325769
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 27.09.2023