Ledig stilling

Elverum kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av sju bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming og én avlastningsbolig for barn og unge. Enheten består av cirka 110 årsverk og hvert enkelt bofellesskap består av 10 – 21 årsverk. Søndre Nyborg bofellesskap yter tjenester til fire beboere i bofellesskapet og 21 tjenestemottakere som ikke bor i tilknytning til bofellesskapet. Stillingen er knyttet til et bofelleskap for personer med nedsatt funksjonsevne, med variert bistandsbehov.

Den som ansettes må påregne å utføre tjenester knyttet til tjenestemottakere som ikke bor i tilknytning til bofellesskapet, men arbeid inne i bofellesskapet kan også påregnes. Stillingen er innarbeidet med langvakter i turnus med arbeidstid (for tiden) hver fjerde helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller annen relevant helse og sosialfaglig utdanning. Studenter innen helse og sosialfaglig utdanning kan søke
 • Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse
 • Erfaring fra tidligere arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kjennskap til arbeid med kapittel 9
 • Førerkort klasse B, manuell gir
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ, er fleksibel og har evne til refleksjon
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner med bruker, medarbeidere,  pårørende og andre samarbeidspartnere
 • God evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • Evner å skape tillit, veilede og motivere
 • Ryddighet
 • Trivsel med utvidet ansvar
 • Pådriver i utviklingsprosesser

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger, og et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler