Ledig stilling

Kristiansund kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av omsorgsfaget har et å ønske om å bidra til kvalitet og utvikling av omsorgstjenesten? Da er du kanskje vår nye kollega!
Enhet Sykehjem oppretter nå en vikarpool med 4,8 årsverk og søker helsefagarbeidere til faste stillinger.
Dette er en unik mulighet til å bli med på en spennende oppstart og utvikling av vikarpool i enheten.

Arbeidsgiver gir et rekrutteringstillegg til nye faste helsefagarbeidere i enhet Sykehjem. Fom. 50% stilling, gis et beløp på kr. 15 000. Fom. 70% stilling, gis et beløp på kr. 30 000. Tillegget utbetales som et engangsbeløp etter fullført ett år i stillingen.

Vi har følgende stillinger ledig:
 • 4 x 100% fast stilling som helsefagarbeider, pt. med arbeid i turnus på dag, kveld og helg.
 • 80% fast stilling som helsefagarbeider, pt. med arbeid i turnus på natt og helg.

Enhet sykehjem i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Barmanhaugen 2. etg og omsorgsboligene ved Rokilde. Som helsefagarbeider i vikarpool vil du gå i turnus og tre inn ved ledighet på ulike avdelinger ved sykefravær og annet fravær. Du får en fin mulighet for å bli godt kjent med våre ulike sykehjemsavdelinger og vår omsorgsboligene ved Rokilde samt en god variasjon i arbeidet. 

Hovedarbeidsområder
 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientenes behov
 • medikamenthåndtering
 • dokumentasjon i EPJ
 • oppfølging av prosedyrer
 • ivareta brukermedvirkning
 • samhandling med andre faggrupper og pårørende
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen
Kvalifikasjonskrav
 • autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
Ønskede kvalifikasjoner 
 • erfaring med dokumentasjon i elektronisk pasientjournalsystem
 • kurs eller videreutdanning innen geriatri
 • demensomorgens ABC 
 • tvang. - helst ikke
 • erfaring fra arbeid med pasientgruppen
Vi søker deg som
 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • er en lagspiller med god oppgave- og rolleforståelse
 • er fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • god opplæring og kursing innen demensomsorg
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet
 • flyttegodtgjørelse etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før tiltredelse i stillingen. 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.