Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 52 sengeplasser.  Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for Vestre Innlandet. Dette ivaretas av Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Enhet for psykosebehandling har 12 senger. Hovedgruppen av pasienter har psykoseproblematikk, noen med samtidig rusproblem. Posten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med overleger, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og hjelpepleiere.

Vi jobber i tverrfaglige team rundt pasientene, men har samtidig en individuell tilnærming til den enkelte.

 

Enhet for Psykosebehandling har ledig følgende:

Helsefagarbeider m/fagbrev 100% stilling,  dag/aften med 3.hver helg. Rundturnus kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider m/fagbrev
 • Erfaring fra pasientgruppa

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Vi søker deg som er tydelig og selvstendig
 • Være fleksibel og løsningsorientert, og ha evne til refleksjon og omstilling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.
 • Godt humør og en god porsjon selvironi kan være nyttig..
 • Engasjement for faget og god kjennskap til pasientgruppen,
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø, med mye humor
 • Dedikerte kollegaer med mye kompetanse.
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.