Ledig stilling

Senja kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seljebergan boenhet er en boenhet i Tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune TFU tjenesten arbeidssted Seljebergan, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. Tjenesten for utviklingshemmede er et virksomhetsområde i sektor Pleie- og omsorg. 

Seljebergan boenhet er en boenhet med 12 leiligheter og lokalisert i Finnsnes sentrum. Enheten har ca 12 årsverk og gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming. Turnusen består av aktiv nattevakt, dagvakter, aftenvakter og langvakter på 12.5 t. Turnusen består av både stillinger 2 hver helg og 4 hver helg jobb. 

Det er ønskelig med ferdigheter innen praktisk planarbeid og digital kompetanse. Det er en fordel med relevant erfaring fra miljøarbeid, da spesielt erfaring med utviklingshemming. Erfaring i forhold til kapittel 9. tvang og makt foretrekkes. Det kreves alminnelig god helse da arbeid med brukere med særlige behov kan være psykisk og psykisk krevende. 

 

Seljebergan boenhet har følgende faste stillinger ledig:

Helsefagarbeider :

90% stilling med jobb hver 4.helg med både kort og langvakter.

 

Arbeidsoppgaver

Målrettet faglig og miljøterapeutisk arbeid opp mot beboere. Systematisk arbeid med handlingsplaner i tråd med beboers vedtak. Praktisk tilrettelegging for beboers hverdag. Samarbeid med pårørende, sosialt nettverk, habilitering, fastlege og andre relevante instanser. Rapportering i kommunens dokumentasjonsverktøy Profil.

Vi tilbyr

 •  Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
 •  Faglige utfordringer i et spennende fagområde
 •  Stort fokus på brukermedvirkning • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 •  En kommune i stor utvikling og endring
 •  Gode pensjonsordninger i KLP
 •  Lønn etter gjeldende tariff.

Kvalifikasjonskrav

 •  Helsefagarbeider
 •  Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede er et krav.
 •  Erfaring fra bruk av IKT-systemer/fagsystemer Profil.
 •  Søker bør ha generelt gode datakunnskaper.
 •  Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder bl.a kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne.


Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises. (Skal ikke vedlegges søknaden.) Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Veronika Johnsen på tlf nr. 47452551 eller e-post: veronika.richardsen.johnsen@senja.kommune.