Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Helsefagarbeider - 50% fast stilling med mulighet for utvidelse av stilling ved arbeid hver 2. helg

Offentlig forvaltning

Har du en særskilt interesse for eldreomsorg og er en åpen, troverdig og engasjert person? Da er det DEG vi ønsker oss som helsefagarbeider på vår somatiske avdeling ved Majorstuhjemmet.

Vi trenger deg som kan bidra med faglighet, engasjement, humor og medmenneskelighet til de menneskene som bor hos oss. Har du ønske om å jobbe med pasienter med ulike sykdommer og være med på å videreutvikle vår avdeling? Da er Majorstuhjemmet en arbeidsplass hvor du kan få bruke alt dette og sammen med oss få være med å skape dagens og fremtidens sykehjemsavdeling.  

Majorstuhjemmet er et sykehjem som nylig har flyttet driften midlertidig til Økern i påvente av at det skal bygges et nytt og moderne sykehjem på Majorstua. Det nye sykehjemmet på Majorstua vil fremstå som et sykehjem for fremtiden med fokus på velferdsteknologi og et godt bo- og arbeidsmiljø. Fokuset vil være å skape best mulig livskvalitet for beboerne, der sykehjemmet ikke kun skal fungere som en institusjon, men først og fremst være et hjem for beboerne. Begge lokasjoner har kort vei til kollektiv transport som buss og t-bane.

Sykehjemmet har 5 somatiske avdelinger og 1 skjermet avdeling for personer med demens. Totalt 132 beboere.
Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsfull hverdag og gjennom fokus på bedre hverdagsliv har vi som mål at hver dag teller. Vi har høy kvalitet på pleie- og omsorgstjenester.   

Vi søker deg til en 50% fast stilling som helsefagarbeider på en av våre somatiske avdelinger.
Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg, med mulighet for en større stilling ved arbeid hver 2. helg.
Tiltredelse omgående.

Kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve direkte pleie og påse at pleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Omsorg, behandling og observasjoner hos pasienter
 • Veilede, informere og samarbeide med pasienter, kollegaer, pårørende, studenter og andre tverrfaglig instanser
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid, internt i sykehjemmet så vel som i etaten

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Inneha god digital kompetanse, inkludert god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem, som Gerica og EQS.
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende B2.
 • Være oppdatert innen eget fagområde.
 • Erfaring innenfor arbeid med eldre.
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av velferdsteknologi.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver.
 • Omstillingsevne.
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibel og god arbeidsmoral.
 • Du liker å jobbe i tverrfaglig team.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og er sosial.
 • God formidlingsevne og språkforståelse.
 • Tålmodig og effektiv.
 • God relasjonsbygger.
 • Ærlig, raus og nysgjerrig.
 • Du ser muligheter der andre ser begrensninger.
 • Du liker å hjelpe og gjøre andre gode.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Turnusarbeid med aftenvakter og arbeid hver 3. helg.
 • Engasjerte kollegaer og tverrfaglig samarbeid.
 • Sterkt fagmiljø med forankring i ledelsen.
 • En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • En veldrevet arbeidsplass med lavt sykefravær.
 • Gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår i Oslo Kommune.
 • Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
 • Les mer om Oslo forsikring på www.oslo-forsikring.oslo.kommune.no