• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448702
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Helsefagarbeider 50% fast natt, Straume bu og servicesenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Er du helsefagarbeidar og vil jobbe i eit triveleg og godt arbeidsmiljø med spanande og varierte oppgåver?

Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ei flott personalgruppa som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få væra aktiv, oppleva tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut, helsefagarbeidarar og assistentar.

Det er no ledig  50% fast stilling på natt, knytt opp mot våre 3 bufellesskap med heildøgns omsorg. Stillingane kan aukast med timebank.

Arbeidsoppgåver:

 • Du må trives saman med menneskjer og ønskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpa har ulike behov, og du må kunne utføre varierte oppgåver hos dei ulike bebuarane.
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Pleie og omsorg av bebuarar ved senteret
 • Medansvarleg for eit godt sosialt og fagleg arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon i gjeldande fagjournal
 • Kjenna til og etterleva gjeldande rutiner i vårt kvalitetssystem

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Gyldig politiattest

Ønskjeleg med:

 •  Ønskjeleg med erfaring frå heimeteneste, eldreomsorg eller bufellesskap

Personlege eigenskapar:

 • Du er faglig engasjert og trygg i rolla som fagperson
 • Du er god til å arbeida både sjølvstendig og i team
 • Du har eit godt humør og bidrar aktivt til eit godt arbeidsmiljø 
 • Du er løysingsorientert 
 • Du engasjerer deg, og er positiv i møte med både bebuarar og pårørande
 • Du liker nye utfordringer

Anna: 

 • Stillinga er ledig frå snarast

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Startlån

Kontakt:

Helen Ågotnes, einingsleiar, tlf 930 93 183

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448702
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune