Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Helsefagarbeider 50%

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger.

Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I tilrettelagte tjenester er det ca 400 ansatte , i tillegg til støttekontakter og familie avlaster. 

Stallvegen 35 ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til 8 unge voksene mennesker med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger. De bor i egne leiligheter, disponerer et trivelig fellesareal. Boligen er godt tilrettelagt med ulike hjelpemidler for beboere og personal.

Helsefagarbeider er en del av et team sammen med miljøterapeuter og fagarbeidere på avdelingen. De er i samråd med andre i teamet ansvarlig for å følge vedtak og planer. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaringer med arbeid med mennesker med utviklingshemming,  utfordrende atferd, somatisk pleie, fysisk funksjonshemming og  psykiatri.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider / omsorgsarbeider / hjelpepleier med norsk autorisasjon. 
 • det kreves politiattest etter gjeldende lovverk
 • erfaring med lignende arbeid
 • kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjeneste kapittel 9.
 • ordinært førerkort klasse B 

  Norsk er arbeidsspråket i Haugesund. Du må snakke, lese og skrive godt norsk slik at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgaver selvstendig. 

Personlige egenskaper:

Du er: 

 • brukerorientert 
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør

Du kan: 

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • ta i mot veiledning

Vi tilbyr:

 •   50% stilling
 • Turnusen har arbeid hver 3. helg med vakter inntil 14 timer.
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir muligheter til faglige og personlig utvikling
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid