Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider

Hjemmesykepleien har som hovedoppgave å gi gode og trygge tjenester til våre hjemmeboende brukere.

Hjemmebaserte tjenester Madla og Tjensvoll flyttet høsten 2019 inn i nye lokaler . Da er to avdelinger med hjemmesykepleie , Miljøterapeutisk enhet, praktisk bistand og avdeling for Hverdagsrehabilitering samlet i ett bygg. Vi håper at du har lyst å bli vår nye kollega.

Bygget ligger sentralt plassert i forhold til kollektivtransport . 

Vi har i tillegg gunstige priser for ansatte på treningssenteret som ligger i samme bygg. 

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegge og veilede i ADL funksjoner hos pasienter i deres eget hjem.

Turnus dag/aften, arbeid hver 3 helg.

Primær/sekundæroppgaver.

Medansvarlig for at det det utarbeides gode pleieplaner.

Medansvarlig for godt samarbeid med koordinator på helse og velferdskontor.

Våre viktigste satsingsområder er Leve Hele Livet og at brukerne våre skal bo hjemme lengst mulig. Dette gjøres ved at vi trener på hverdagsmestring der pasientens egne ressurser skal opprettholdes i størst mulig grad.

Ta medansvar for å tilby pasientene ulike velferdsteknologiske løsninger.

Deltakelse i samarbeidsmøter.

Undervisning/veiledning av lærlinger. 

Varierte arbeidsoppgaver både innen demensomsorg, ernæring og rus/psykiatri, palliasjon

Kvalifikasjoner:

Stillingen har krav om autorisasjon som helsefagarbeider.

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Førerkort for personbil er et krav.

Personlige egenskaper:

Du er serviceorientert, strukturert og løsningsfokusert.

Du  opptrer ansvarsbevisst og har evner til å jobbe selvstendig og tar egne avgjørelser.

Du har evne til å planlegge og organisere din egen tid.

Du håndterer en hektisk arbeidshverdag.

Du tar medansvar i å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

Et godt faglig miljø med mange dyktige kolleger.

Varierte og utfordrende oppgaver.

Vi har et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde..

Vi har gunstige medlemspriser på treningssenteret som er lokalisert i samme bygg som oss.

Lønn: Etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Gode pensjons og forsikringsordninger.