Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling post E1 er en sengepost med 25 senger. Pasientgruppen er primært hjerte- og lungepasienter. Avdelingen har primærsykepleie. Vi jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre avdelinger og kommunehelsetjenesten. Vi satser på faglig utvikling og et godt samarbeid. Avdelingen har egne fagdager i turnus.  
Medisin 1 har ledig 3 faste helge-stillinger i 20%. Det søkes etter helsefagarbeider, men stillingen kan også passe for sykepleier, sykepleierstudent eller andre med relevant kompetanse. Andre stillinger, inkludert vikariat, kan bli ledige ved interne opprykk.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere etter kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sengepost i sykehus.
 • Autorisasjon eller påstartet utdanning som helsepersonell.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med hjerte- og lungepasienter er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert
 • Strukturert 
 • Tar ansvar
 • Trives med en hektisk hverdag 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer med varierte arbeidsoppgaver.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.