Ledig stilling

Elverum kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Vi søker en helsefagarbeider som ønsker å skape en god og trygg hverdag for beboerne, som har stor arbeidsglede og er faglig dyktig,
har erfaring fra tidligere arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming.

Som helsefagarbeider vil du ha varierte arbeidsoppgaver. Du må ha evne til å by på deg selv, du vil ha ansvar for de ulike tjenestene som er knyttet til tjenestemottakerne, du må takle uforutsigbarhet, ha kjennskap til metoden målrettet miljøarbeid, du bør ha erfaring fra arbeid med utfordrende atferd.

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av 7 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming,
2 avlastningsboliger for barn og unge samt tilrettelagt arbeid og aktivitet. Enheten består av ca. 125 årsverk og hver avdeling består av 10 – 21 årsverk. 

Søndre Nyborg bofellesskap er døgnbemannet, og yter tjenester til 4 voksne tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består i dag av 12,29 årsverk. 

Du vil arbeide i turnus som våken nattevakt med arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Omsorg og trygghetsskapende tiltak for beboerne på natt
 • Arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming
 • Faglig utviklingsarbeid på avdelingen sammen med kollegagruppen
 • Utøve medikamenthåndtering etter gjeldene lover og forskrifter
 • Samarbeide med interne og eksterne instanser
 • Arbeid med kap.9
 • Faglig målrettet miljøarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Erfaring fra tidligere arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne og /eller psykisk utviklingshemming
 • Erfaring med å arbeid med utfordrende atferd
 • Kjennskap til målrettet miljøarbeid og erfaring med forebygging av tvang og makt
 • Kjennskap til arbeid med helse -og omsorgstjenesteloven kap. 9. 

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ, er fleksibel og har evne til refleksjon
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner både i forhold til tjenestemottakere medarbeidere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Evner å skape tillit, veilede og motivere
 • Ryddighet
 • Trivsel med utvidet ansvar
 • Pådriver i utviklingsprosesser

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger, og et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidsvilkår og pensjonsordning
 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler